UNV
ตัวอย่างความสำเร็จ
ย้อนกลับ
Cabin hospital Project in Thailand
2021.10.08

Background

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มค้นพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 หลังจากนั้นเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกเดือน จนส่งผลให้อัตราการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

กระทั่ง ในวันที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งหมื่นคน และไม่มีทีท่าจะลดลง ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยรักษาและกักตัวเองอยู่ที่บ้าน ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังครอบครัวและคนใกล้ชิด ซึ่งทำให้เกิดการระบาดและติดเชื้อทวีคูณเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด โดยบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งเพื่อลดอัตราเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อเพิ่มขึ้น หรือควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกนอกพื้นที่

โรงพยาบาลสนาม ถือเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความปลอดภัย และลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื่อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย Uniview จึงได้ทุ่มเท จัดหาโซลูชั่นและอุปกรณ์เฉพาะสำหรับโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ไปด้วยกัน

Solution Highlights

Uniview จัดหาโซลูชั่นและอุปกรณ์แบบเฉพาะในการช่วยสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อต่อสู้กับ covid19ไปด้วยกัน

โรงพยาบาลสนามกว่า 30 แห่ง ในประเทศไทย ใช้กล้องวงจรปิดที่เป็นโซลูชั่นของ Univiewเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาล

มีการสร้างโรงพยาบาลสนามมากกว่า 30 แห่งด้วยโซลูชันกล้องวงจรปิดของ UNIVIEW ที่ช่วยจัดการดูแลความปลอดภัยของโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่พักพิงในห้องพักด้วยซีรี่ส์ Light Hunter รุ่น IPC2122SR3-UPF40-C และ IPC2322EBR5-HDUPZ สามารถช่วยให้มีมุมมองที่มีสีสันชัดเจน ในเวลากลางคืน มีไมโครโฟนในตัว รุ่น 3MP IPC2123LB-AF40KM-G สามารถช่วยในการรับเสียง ให้ผู้จัดการและแพทย์ได้รับข้อมูลเสียงเพิ่มเติม 2MP Mini Alarm PTZ IPC672LR-AX4DUPKC และ 4K IPC2128SB-ADF28KMC-I0 ด้วย ไมโครโฟนและลำโพงในตัวสามารถช่วยผู้จัดการและแพทย์ในการพูดคุยกับผู้ป่วยจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ WDR และ Starlight PTZ IPC6322SR-X33DUP-C ยังช่วยตรวจสอบบริเวณห้องโดยสารของโรงพยาบาลได้อีกด้วย ในห้องควบคุม ด้วย ICT รุ่น NVR304 -16S/32S และ NVR301-08S3-P8 & NVR304-16S-P16 รุ่นขั้นสูง เช่น NVR308-32E-B และ NVR516-128 ที่รองรับ RAID สามารถช่วยในการบันทึกข้อมูลทั้งหมดได้อย่างน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สอบถาม