UNV
Intelligent Computing
SMART BOX
SMART BOX

SMART BOX – inteligentny serwer obliczeniowy opracowany niezależnie przez Uniview. Wbudowany algorytm uczenia głębokiego umożliwia inteligentne zastosowania, np. dokładne rozpoznawanie twarzy i analizę wielu zachowań. Uniview zapewnia interfejs API, który pozwala klientom łączyć się z platformami innych firm, aby umożliwić zastosowanie w rożnych scenariuszach i inteligentne rozszerzenie funkcji istniejących systemów monitoringu. Może być stosowany np. w sklepach detalicznych, bankach, na stacjach benzynowych oraz na placach budowy / w fabrykach stosujących rozwiązania inteligentne.

Kontakt