UNV
Miasteczko uniwersyteckie
Miasteczko uniwersyteckie

Solution Background

The number of university incidents is increasing, and university safety is becoming a hot topic in recent years. Ensuring safety for students and teachers is one of the most important footstones for universities. In order to achieve great academic progress and increase the popularity of universities, the security department must establish an effective security system, and perfect video surveillance system is a necessary condition for the university.

Uniview university video surveillance solutions have been delivered to many prestigious universities. As a result, Uniview has accumulated a lot of experience in many projects. Now we offer new university surveillance solutions that are efficient, highly reliable and scalable. It can provide a complete video surveillance system for the university, which will play an important role in pre-accident prevention, emergency command during an accident and post-accident evidence supplements. It is a defense line that protects the safety and property of students, professors and universities.

Przegląd rozwiązań

Wyzwania

  • Przemoc, wandalizm, kradzieże, wypadki samochodowe itp. na terenie miasteczka akademickiego
  • Potrzeba szybkiej lokalizacji i kontroli sytuacji nagłych
  • Brak zrównoważonego rozmieszczenia pracowników ochrony
  • Wysokie koszty centrum i sieci danych
  • Słaba konserwacja systemu

Rozwiązania

  • Całodobowy nadzór wizyjny w jakości HD bez miejsc niewidocznych: od sal wykładowych po przestrzenie bytowe
  • Zunifikowana platforma zarządzania z bogactwem funkcji
  • Integracja z systemami bezpieczeństwa innych firm
  • Niezawodna i ekonomiczna konstrukcja urządzenia magazynującego IP
  • Zaawansowana i łatwa w konserwacji architektura sieci następnej generacji (NGN)

University Scenarios

Topologia rozwiązania

Successful Cases

Kontakt