UNV
Miasteczko uniwersyteckie
Miasteczko uniwersyteckie

Tło rozwiązania

The number of campus incidents is increasing, and campus safety is becoming a hot topic in recent years. Ensuring safety for students and teachers is one of the most important footstones for campuses. In order to achieve great academic progress and increase the popularity of campuses, the security department must establish an effective security system, and perfect video surveillance system is a necessary condition for the campus .

Uniview campus video surveillance solutions have been delivered to many prestigious campuses. As a result, Uniview has accumulated a lot of experience in many projects. Now we offer new campus surveillance solutions that are efficient, highly reliable and scalable. It can provide a complete video surveillance system for the campus , which will play an important role in pre-accident prevention, emergency command during an accident and post-accident evidence supplements. It is a defense line that protects the safety and property of students, professors and campuses.

Przegląd rozwiązań

Wyzwania

  • Przemoc, wandalizm, kradzieże, wypadki samochodowe itp. na terenie miasteczka akademickiego
  • Potrzeba szybkiej lokalizacji i kontroli sytuacji nagłych
  • Brak zrównoważonego rozmieszczenia pracowników ochrony
  • Wysokie koszty centrum i sieci danych
  • Słaba konserwacja systemu

Rozwiązania

  • Całodobowy nadzór wizyjny w jakości HD bez miejsc niewidocznych: od sal wykładowych po przestrzenie bytowe
  • Zunifikowana platforma zarządzania z bogactwem funkcji
  • Integracja z systemami bezpieczeństwa innych firm
  • Niezawodna i ekonomiczna konstrukcja urządzenia magazynującego IP
  • Zaawansowana i łatwa w konserwacji architektura sieci następnej generacji (NGN)

Scenariusze dla Miasteczko uniwersyteckie

Topologia rozwiązania

Przykłady stosowania z powodzeniem

Kontakt