UNV
Produkty i technologia
technologia
Back
Technologia PixelSense
2019.06.29

Głównym celem monitoringu wideo jest możliwość dostrzeżenia wszystkiego – zawsze i wszędzie. Kamery do monitoringu muszą być przystosowane do zapewnienia wysokiej rozdzielczości i kolorowego obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Dzień i noc to dwa nieuniknione scenariusze związane z warunkami oświetleniowymi. W sytuacji gdy do matrycy światłoczułej dociera mniejsza ilość światła, niedostatek światła można skompensować promieniowaniem podczerwonym, dzięki któremu możliwe jest wyświetlenie obrazu czarno-białego. Firma Uniview stosuje wyjątkową technologię PixelSense, zastępującą rozwiązanie sprzętowe, aby umożliwić bardziej precyzyjne i skuteczne wykrywanie rzeczywistego oświetlenia monitorowanej sceny. Obecnie technologia PixelSense jest wykorzystywana we wszystkich kamerach internetowych z serii Easy.

Ograniczenia tradycyjnych konstrukcji urządzeń światłoczułych

Fotorezystory i fotodiody to dwa typy komponentów elektronicznych, które były masowo stosowane w kamerach jako układy wykrywające oświetlenie nadzorowanej sceny, aby umożliwić prawidłowe przesunięcie blokowania promieniowania podczerwonego i zapewnić kompensację światła przy słabym oświetleniu. Komponenty te sterują prądem w obwodzie w reakcji na światło i temperaturę. Po wykryciu spadku intensywności oświetlenia poniżej wartości progowej włączana jest lampa emitująca światło podczerwone, która zapewnia kompensację oświetlenia. Technologia ta ma jednak wiele wad, które stwarzają problemy, z którymi muszą mierzyć się użytkownicy.


Fotorezystor i fotodioda

1. Wykrywanie oświetlenia otoczenia instalacji zamiast oświetlenia filmowanej sceny

Komponenty światłoczułe często reagują na oświetlenie przylegających do nich instalacji zamiast na oświetlenie nadzorowanej sceny. Przeszkody, takie jak narożniki lub okapy mogą pogarszać skuteczność kompensacji oświetlenia i powodować zbyt szybkie przesunięcie blokowania promieniowania podczerwonego, sprawiając, że urządzenie nie jest w stanie szybko przełączyć się na obraz kolorowy. Dlatego kamery wyposażone w takie podzespoły wymagają bardziej skomplikowanego środowiska instalacyjnego.

2. Potencjalna awaria sprzętu

Elementy światłoczułe cechuje stosunkowo długi czas reakcji. Po wzbudzeniu przez określone warunki oświetleniowe potrzebują dłuższego czasu na powrót do stanu zwykłego. Poza tym komponenty elektroniczne mają ograniczoną żywotność i mogą ulegać awariom, przez co użytkownik może być zmuszony do wymiany całego urządzenia z powodu drobnej usterki podzespołu. Oznacza to generowanie dodatkowych wydatków.

3. Odporność na wodę i zapylenie

Produkty muszą spełniać surowe wymogi niezawodności. Kamera musi sprawdzić się w każdym środowisku i pracować nawet w najtrudniejszych warunkach. Niestety fotorezystory i fotodiody mają ograniczoną odporność na wodę i zapylenie. Można je łatwo uszkodzić w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co znacząco skraca ich żywotność.

Jak działa PixelSense?

Innowacyjna technologia PixelSense robi ogromną różnicę. Opatentowany inteligentny algorytm ISP, wybrany przez Uniview, został połączony z naszym zaawansowanym czujnikiem, który cechuje się szczególnymi właściwościami fotorecepcyjnymi pikseli umożliwiającymi bardziej precyzyjną zmianę trybu pomiędzy dniem i nocą. Dzięki precyzyjnym modułom pikseli matryca umożliwia skuteczniejszą detekcję oświetlenia sfilmowanego obrazu przed przetworzeniem sygnału obrazu. Szczegółowe dane dotyczące oświetlenia są mapowane na powiązanej krzywej RGB pikseli, a następnie wykorzystywany jest inteligentny algorytm ISP, który analizuje i przetwarza krzywą, szacując poziom oświetlenia obrazu. W ten sposób kamera jest w stanie ocenić, kiedy należy przełączyć blokowanie promieniowania podczerwonego.

Jakie są korzyści wynikające ze stosowania PixelSense?

1. Wykrycie rzeczywistego oświetlenia monitorowanej sceny

Najbardziej oczywista różnica w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami opartymi na podzespołach fotoczułych jest taka, że kamera obsługująca technologię PixelSense reaguje wyłącznie na intensywność oświetlenia rzeczywistej sceny, która podlega nadzorowi. Innymi słowy kamery tego typu nie reagują na otoczenie instalacyjne, dzięki czemu są dużo wygodniejsze w użyciu i instalacji. PixelSense rozwiązuje problem nieprawidłowego przesunięcia blokowania promieniowania podczerwonego oraz problem opóźnienia, zanim urządzenie przełączy się z powrotem na obraz kolorowy. Technologia ta jest po prostu bardziej precyzyjna niż rozwiązania oparte na podzespołach elektronicznych.

2. Ekstremalnie niskie prawdopodobieństwo awarii

Jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystanie z rozwiązań opartych na tradycyjnych podzespołach wiąże się z problemami wynikającymi z podatności takich komponentów na czynniki obiektywne, takie jak woda czy pył, które zwiększają ryzyko awarii sprzętu. Dlatego oparta na oprogramowaniu technologia PixelSense pozwala wyeliminować sporo problemów dzięki bardzo niskiej awaryjności oprogramowania, pozwalając użytkownikom uniknąć dodatkowych kosztów związanych z uszkodzeniem sprzętu. Jest ona również bardziej niezawodna niż standardowa metoda detekcji zmiany oświetlenia pomiędzy dniem a nocą.

Kontakt