UNV
Autostrada
Autostrada

Tło rozwiązania

Główne autostrady uzyskują nazwy i numerację od władz, które najczęściej odpowiadają także za ich budowę i utrzymanie. Bezpieczeństwo jest ogromnym wyzwaniem w przypadku autostrad, ponieważ wiąże się ze wzrostem natężenia ruchu. W celu utrzymania normalnej funkcji autostrady system monitorowania ruchu integruje dane w czasie rzeczywistym i ułatwia zarządzanie drogami za pomocą różnych elementów, takich jak system telewizji przemysłowej, system sterowania sygnalizacją świetlną, system znaków zmiennej treści itp.

Rozwiązanie UNV do monitoringu wizyjnego autostrad umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym w różnych scenariuszach, takich jak pobocza, tunele, punkty poboru opłat i parkingi. Pomaga funkcjonariuszom drogowym szybko zlokalizować wypadek i poprawić szybkość reakcji. Uniview od lat działa w branży monitoringu, a rozwiązanie do monitoringu autostrad UNV jest w stanie sprostać wszelkim potencjalnym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem.

Wyzwania i rozwiązania

Wyzwania

  • Trudne warunki zewnętrzne, takie jak kurz, deszcz, śnieg itp.
  • Wysoka prędkość; bardzo słabe oświetlenie i mocne światła samochodowe w nocy
  • Transmisja na duże odległości i niezawodność sieci
  • Wymóg ujednoliconego zarządzania i szybkiej reakcji w sytuacjach awaryjnych

Rozwiązania

  • Wysokiej jakości kamera IP na każdą pogodę
  • Tryb niskiego rozmycia, funkcje Starlight i HLC umożliwiają uzyskanie lepszej jakości obrazu
  • Wykorzystanie niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania sieciowego RPR/RRPP
  • Zunifikowane zarządzanie z poziomu centrali i bogactwo funkcji

Scenariusze dla autostrad

Topologia rozwiązania

Przykłady stosowania z powodzeniem

Kontakt