UNV
Terminal
Back
Terminal

Terminal jest najbardziej złożonym miejscem z dużym przepływem osób. Jedna strona terminalu jest połączona z płytą postojową lotniska, a druga z centrum transportu naziemnego. Pasażerowie i bagaż przed dopuszczeniem na pokład samolotu wymagają niezbędnej kontroli w terminalu. Dlatego skuteczna obserwacja tego procesu ma krytyczne znaczenie.

Wejście i wyjście

WDR

 • Czujnik Sony STARVIS z opracowaną przez UNV technologią przetwarzania z użyciem procesora ISP
 • Dostarcza wyraźny i widoczny obraz scen przy oświetleniu o wysokim kontraście.

WDR WŁ.

WDR WYŁ.

Stanowisko odpraw

Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy

 • Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy wykorzystuje inteligentny algorytm w kamerach i urządzeniach końcowych.
 • Obrazy zrzutów i filmy wideo są przechowywane w urządzeniach końcowych.
 • Możliwe jest szybkie „namierzanie” osoby docelowej.

Sklep

Integracja punktów sprzedaży (POS)

 • Obrazy wideo i odpowiadające im informacje z punktów sprzedaży (POS) można łączyć przez integrację sieciowych rejestratorów wizyjnych (NVR) z urządzeniami punktów sprzedaży (POS).
 • Informacje z punktów sprzedaży (POS) można rejestrować i wyświetlać na odpowiednim materiale wideo.

Mapa ciepła z kamerą typu „fisheye – rybie oko”

 • Do zapewnienia dużego zakresu obrazu i wystarczającej liczby szczegółów wystarczy zastosować tylko jedną kamerę.
 • Wiele możliwości montażu: montaż na suficie, ścianie i biurku.
 • Funkcja map ciepła pomaga w wykonywaniu analiz działalności gospodarczej

Restauracja

Zliczanie osób

 • Wysoka dokładność statystyczna, odpowiednia dla wejść i wyjść
 • Eksport codziennych/cotygodniowych/comiesięcznych/corocznych raportów za pośrednictwem klienta

Drogi na lotnisko

HLC

 • Kamery sieciowe UNV działają przy silnym tłumieniu światła, dzięki czemu dają wyraźny obraz tablic rejestracyjnych. I nawet jeśli obiekt znajduje się w nocy z przodu pojazdu, jego obraz nie będzie blokowany przez silne światło.

HLC wyłączone

HLC włączone

Parking

Kamery LPR

 • Wbudowany algorytm LPR, identyfikacja i rejestracja informacji z tablic rejestracyjnych pojazdów
 • Kontrola dostępu pojazdów i zarządzanie parkingiem
Kontakt