UNV
Centrum bezpieczeństwa oddziału
Back
Centrum bezpieczeństwa oddziału

Centrum bezpieczeństwa oddziału pełni istotną rolę w funkcjonowaniu całego systemu. Pracownicy ochrony i kierownicy banku mogą sprawdzać podgląd na żywo i odtwarzać obraz na ścianach wideo, komputerach i innych urządzeniach do wyświetlania. Dlatego niezawodność rejestratora NVR i bezpieczeństwo danych jest ważne w przypadku rozwiązań nadzoru wizyjnego banków. Ponadto kolejną istotną kwestią jest cyberbezpieczeństwo ze względu na to, że wideo przechowywane w oddziale jest przesyłane do oddziału głównego banku.

ANR

Kamery UNV mogą automatycznie zapisywać nagrania wideo na karcie pamięci SD po ich odłączeniu od sieci. Po przywróceniu sieci nagrania wideo są przesyłane z powrotem do rejestratora NVR. W ten sposób wszystkie nagrania wideo są zapisywane, nawet przy tymczasowej awarii sieci.

Rezerwowy rejestrator NVR N+1

Rejestratory NVR firmy UNV są wyposażone w funkcję N+1 Hot Backup. Jeśli w tym samym systemie sieci którykolwiek z aktywnych rejestratorów NVR przestanie działać, jego zadanie automatycznie przejmuje rezerwowy rejestrator NVR.

Cyfrowy znak wodny

Zapisy wideo można opatrzyć znakiem wodnym o spersonalizowanej treści, aby zapobiec rejestrowaniu wideo z nieautoryzowanych źródeł edycji, co gwarantuje wiarygodne zapisy wideo.

Cyberbezpieczeństwo przy komunikacji przez Internet

Przesyłanie strumieni wideo przez Internet jest narażone na wiele potencjalnych problemów z bezpieczeństwem. Jednak dzięki zastosowaniu szyfrowania HTTPS i MD5, dynamicznego klucza i izolowanej bazie danych użytkownika zoptymalizowane rozwiązanie chmury EZCloud firmy UNV może ochronić strumień wideo przed zhakowaniem.

Kontakt