UNV
Điện toán thông minh
SMART BOX
SMART BOX

SMART BOX-Máy chủ điện toán biên thông minh được Uniview phát triển độc lập. Thuật toán học sâu tích hợp cho phép các ứng dụng thông minh như nhận dạng khuôn mặt chính xác và phân tích đa hành vi.
Uniview cung cấp giao diện API cho phép khách hàng kết nối với các nền tảng của bên thứ ba nhằm đáp ứng nhu cầu của các tình huống sử dụng khác nhau và nâng cấp thông minh các hệ thống giám sát video hiện có. Có thể được áp dụng cho các dự án như bán lẻ thông minh, ngân hàng thông minh, trạm xăng thông minh và công trường/nhà máy thông minh.

Gửi yêu cầu