UNV
Sàng lọc nhiệt độ
Sàng lọc nhiệt độ

Bối Cảnh Giải Pháp

Nhà máy hoạt động lại, trung tâm mua sắm hoạt động lại, trường học các khối hoạt động lại…
nhờ những tiến bộ tích cực trong kiểm soát COVID-19, gần đây, các nước trên thế giới đã công bố hoặc thực hiện từng bước các biện pháp dỡ bỏ phong tỏa nhằm khôi phục sản xuất kinh tế và đời sống xã hội.

Thách Thức

Nhược điểm của biện pháp phát hiện thân nhiệt truyền thống:

Rủi ro khi tiếp xúc
Kiểm tra thủ công với chi phí nhân công cao
Hiệu quả đo thấp
Khó kiểm soát: Phát hiện sai và bỏ sót

Tổng Quan Giải Pháp

Họ sản phẩm

Thermal screening

Thermopile screening

Thermopile screening & access control

Tình huống

Gửi yêu cầu