UNV
Trung Tâm Mua Sắm
Trung Tâm Mua Sắm

Bối Cảnh Giải Pháp

Trung tâm mua sắm có một hay nhiều tòa nhà tạo thành một khu phức hợp gồm nhiều cửa hàng đại diện cho nhiều thương nhân với các lối đi thông nhau. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều trung tâm mua sắm quy mô lớn được xây dựng trên toàn thế giới. Trong các trung tâm mua sắm, có nhiều tình trạng phức tạp và nhiều người khác nhau, vì vậy, giám sát video có nhiệm vụ phòng ngừa trước, xử lý tình huống khẩn cấp và sau khi kiểm tra. Một hệ thống giám sát video hoàn chỉnh phải có thể hỗ trợ giải quyết hầu hết các vấn đề an ninh và giảm đầu tư vào an ninh của con người.

Uniview đã dành nhiều năm cho ngành giám sát và các giải pháp giám sát video cho trung tâm mua sắm của UNV đã được sử dụng tại rất nhiều trung tâm mua sắm nổi tiếng. Từ những dự án đó chúng tôi đã đúc kết được một số kinh nghiệm và kiến thức hữu ích. Vì vậy, chúng tôi có thể bảo vệ tốt hơn tài sản của khách hàng và các doanh nghiệp trong trung tâm mua sắm.

Tổng Quan Giải Pháp

Thách Thức

  • Trộm cắp vặt, cướp giật, tranh chấp giao dịch
  • Cần nhanh chóng xác định vị trí & kiểm tra tình huống khẩn cấp
  • Bố trí nhân viên an ninh không cân đối và bảo trì hệ thống kém
  • Chi phí trung tâm dữ liệu và nhân công cao

Giải Pháp

  • Giám sát chất lượng HD toàn thời gian không có điểm mù đảm bảo môi trường mua sắm
  • VMS tích hợp và dễ sử dụng
  • Cấu trúc NGN tiên tiến để bảo trì dễ dàng
  • Thiết kế có độ tin cậy cao và tiết kiệm chi phí cho thiết bị lưu trữ IP

Tình huống tại Trung tâm mua sắm

Cấu Trúc Liên Kết Giải Pháp

Những Trường Hợp Thành Công

Gửi yêu cầu