UNV
Tòa Nhà
Tòa Nhà

Thách Thức và Giải Pháp

Tòa nhà là địa điểm tổ chức các hoạt động xã hội như kinh tế, sản xuất, văn hóa và giải trí. Một giải pháp giám sát tòa nhà toàn diện và tinh vi cần phải tính đến cả hoạt động xã hội và hành vi cá nhân cụ thể. Giải pháp này phải bảo vệ được quyền riêng tư của các cá nhân, đồng thời có thể bao quát tất cả các khu vực quan trọng mà không có bất kỳ điểm mù nào.

Dựa vào các loại cảnh, có thể chia giải pháp giám sát tòa nhà thành các loại: khách sạn, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, tòa nhà dân cư, v.v. Uniview đã dành nhiều năm cho ngành giám sát, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức về nhiều cảnh tòa nhà đa dạng, từ đó đưa ra các giải pháp giám sát tòa nhà toàn diện có thể áp dụng cho mọi loại cảnh giám sát tòa nhà. Trong trường hợp ứng dụng đặc biệt, Uniview cũng có thể cung cấp các giải pháp hỗ trợ.
Download Brochure

Tính Năng

Giải Pháp Mạng

Tình Huống Tham Khảo

Gửi yêu cầu