UNV
Casino
Casino

Bối Cảnh Giải Pháp

Casino là cơ sở tổ chức một số loại hoạt động cờ bạc. Tại đây có lượng người qua lại lớn và ánh sáng hay thay đổi, tuy vậy, camera truyền thống không có khả năng tạo ra hình ảnh rõ ràng trong môi trường phức tạp này. Bên cạnh đó, tất cả các thiết bị và hệ thống được sử dụng trong casino phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn giám sát video từ nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, nhằm giúp lực lượng an ninh bảo vệ khách, nhân viên và các tài sản có giá trị. Vì thế, giải pháp giám sát video trong casino đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giảm gian lận và đảm bảo an toàn.

Uniview đã dành hơn mười năm cho ngành giám sát video, tích lũy được kinh nghiệm và kiến thức phong phú về giám sát video trong casino. Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp giám sát chuyên nghiệp, giải pháp giám sát video trong casino của UNV có thể áp dụng trong tất cả các tình huống giám sát liên quan đến casino.

Thách Thức và Giải Pháp

Thách Thức

  • An toàn tài sản, gian lận, phá hoại
  • Yêu cầu đối với giám sát hoạt động cờ bạc
  • Giúp điều tra và xác định hành vi gian lận một cách hiệu quả
  • Chi phí phòng CNTT cao, khó bảo trì
  • Thiếu an toàn cho bản ghi video và độ ổn định hệ thống

Giải Pháp

  • Giám sát video HD không điểm mù 24/7
  • Camera IP độ phân giải cực cao
  • Các chức năng VMS đa dạng giúp xác định phạm vi ảnh hưởng nhanh chóng
  • Cấu trúc NGN tiên tiến, dễ mở rộng
  • Thiết kế quay video dự phòng NVR & IP Storage, chuyển đổi dự phòng VMS 1+1, chuyển đổi dự phòng IP Storage N+1

Tình huống trong casino

Cấu Trúc Liên Kết Giải Pháp

Gửi yêu cầu