UNV
Sân bay
Sân bay

Bối Cảnh Giải Pháp

Vì sân bay là một trong những ngành đầu tiên sử dụng hệ thống an ninh, những nhà điều hành sân bay rất chú ý đến việc phát triển và ứng dụng công nghệ bảo mật. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống giám sát video tại sân bay đang gặp nhiều khó khăn vì có rất nhiều hành khách, lối vào và lối ra, sảnh, hành lang, quầy làm thủ tục và những tình huống phức tạp.

Uniview đã có nhiều đóng góp cho ngành giám sát nhiều năm, với kinh nghiệm và kiến thức được tích lũy ở rất nhiều sân bay lớn. Hiện tại, Uniview cung cấp một giải pháp giám sát sân bay mới có hiệu quả, đáng tin cậy và có khả năng mở rộng cao. Giải pháp cung cấp cho các nhà điều hành sân bay cơ sở dữ liệu cơ bản để áp dụng trong các ứng dụng khác, như nhận biết tình huống, tối ưu hóa dịch vụ và phân tích thông minh, nhận thức rõ hơn về hoạt động của sân bay.

Thách Thức và Giải Pháp

Thách Thức

 • Xâm nhập đường bao, trộm cắp, phá hoại
 • Cần nhanh chóng xác định vị trí & kiểm tra tình huống khẩn cấp
 • Trung tâm và mạng lưới dữ liệu có chi phí cao
 • Khả năng mở rộng hệ thống kém
 • Cần chỉ định quyền người dùng tại các phòng ban khác nhau

Giải Pháp

 • Giám sát video HD không điểm mù 24/7
 • Tích hợp với hệ thống an ninh của bên thứ ba
 • Mạng hệ thống duy nhất, giải pháp hiệu quả và đáng tin cậy
 • Cấu trúc NGN tiên tiến, dễ mở rộng
 • Nền tảng quản lý thống nhất với nhiều giao diện tiêu chuẩn
 • Thiết kế đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cho thiết bị lưu trữ IP

Tình Huống Sân Bay

Cấu Trúc Liên Kết Giải Pháp

Những Trường Hợp Thành Công

Gửi yêu cầu