UNV
Chính Sách Quyền Riêng Tư
Chính Sách Quyền Riêng Tư


Giới Thiệu

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. (“Uniview Technologies” và “chúng tôi”) chú trọng vào việc bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người dùng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thiết lập Chính sách bảo mật này để thông báo cho người dùng về cách thông tin của họ được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ. Với Chính sách bảo mật này, bạn có thể tìm hiểu về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này liên quan chặt chẽ đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Uniview Technologies mà bạn sử dụng.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ và hiểu rõ về Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng tất cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Uniview Technologies, từ đó đưa ra những lựa chọn mà bạn cho là phù hợp. Bạn nên ngừng ngay việc sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của Uniview Technologies nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong chính sách này.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin do chúng tôi thu thập về bạn trên hoặc qua trang web, dưới dạng truyền thông điện tử giữa bạn và trang web, cũng như thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn được bạn tải xuống từ trang web (những ứng dụng này cung cấp tương tác chuyên môn không dựa trên trình duyệt giữa bạn và trang web). Bằng cách truy cập trang web, bạn thừa nhận rằng mình đồng ý với quy trình thu thập thông tin cá nhân theo Chính sách.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hay thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến service@uniview.com.

Chính sách này sẽ giúp bạn hiểu các nội dung sau:

I Phạm vi thu thập thông tin

II Cách thức thu thập thông tin

III Sử dụng thông tin

IV Chia sẻ thông tin

V Lưu trữ và bảo vệ thông tin

VI Quyền lợi của bạn

VII Dịch vụ bên thứ ba

VIII Chuyển thông tin cá nhân ra khỏi phạm vi quyền hạn của bạn

IX Quyền riêng tư của người chưa thành niên

X Sử dụng cookie

XI Liên hệ với chúng tôi

XII Sửa đổi Chính sách bảo mật

I. Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cá nhân và thông tin phi cá nhân của người dùng, cư dân và chính bạn có thể được chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Uniview Technologies.

Thông tin cá nhân là mọi thông tin liên quan đến một thể nhân nhất định và có thể được sử dụng để nhận dạng một thể nhân nhất định khi kết hợp với các thông tin khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, giới tính, số CMND, ngày sinh, nơi cư trú, số điện thoại, địa chỉ E-mail, địa chỉ thư và nội dung video cá nhân.

Thông tin phi cá nhân là những dữ liệu ngoài thông tin cá nhân không có kết nối trực tiếp đến bất kỳ cá nhân cụ thể nào, có thể xác định bằng cách chỉ dựa vào dữ liệu đó như nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã ZIP, mã vùng, số sê-ri, URL, dữ liệu truy cập được tự động ghi lại (ví dụ: loại trình duyệt, tên miền, thời gian duyệt web, trang web giới thiệu, địa chỉ IP và điều hướng trang), mã nhận dạng sản phẩm độc nhất của sản phẩm và thiết bị di động của bạn, nội dung video không chứa thông tin cá nhân, quốc gia và múi giờ kết nối sản phẩm, vị trí địa lý, nhận dạng nhà mạng của điện thoại di động, nền tảng phần mềm thiết bị và thông tin phần cứng.

II. Cách thức thu thập thông tin

(I) Uniview Technologies thu thập thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

1.1 Khi bạn đăng nhập vào tài khoản và kích hoạt một sản phẩm của Uniview Technologies:

Khi bạn tạo tài khoản để sử dụng các dịch vụ của Uniview Technologies hoặc đăng ký tài khoản để truy cập và xem video trực tuyến, bạn sẽ đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình và chúng tôi sẽ thu thập những thông tin như tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ E-mail và số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi thu thập số điện thoại di động để đáp ứng các yêu cầu về hệ thống tên mạng thật của pháp luật và quy định có liên quan. Ngoài ra, khi bạn cài đặt và kích hoạt một sản phẩm, nếu sản phẩm đó cần phải được kết nối với các dịch vụ của Uniview Technologies và bị ràng buộc với tài khoản của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin sản phẩm cơ bản về tính độc nhất, chẳng hạn như tên, mã xác minh và số sê-ri của sản phẩm. Nếu bạn từ chối cung cấp những thông tin đó, bạn sẽ không thể sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi một cách phù hợp.

1.2 Khi bạn đăng nhập vào tài khoản ỨNG DỤNG được Uniview Technologies cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin sau của bạn:

Loại thiết bị, tên người dùng, số lượng và chế độ đăng nhập thiết bị; thời gian sử dụng ỨNG DỤNG, tức là thời gian chạy ỨNG DỤNG; số lượt xem trực tiếp được phát cùng một lúc (ghi lại nhiều lần và báo cáo giá trị lớn nhất); model điện thoại di động hiện tại, hệ điều hành của điện thoại di động và phiên bản hệ điều hành, cũng như thông tin mạng kết nối hiện tại của điện thoại di động.

1.3 Khi lưu video bằng các dịch vụ của Uniview Technologies:

Nếu bạn muốn lưu một số nội dung nhất định bằng các dịch vụ của Uniview Technologies, chẳng hạn như video clip, phát trực tiếp, hình ảnh (nội dung người dùng) và cảnh báo tin nhắn, chúng tôi sẽ thu thập ảnh chụp màn hình video từ camera của bạn và gửi cho bạn để bạn có thể lưu nội dung người dùng. Bạn có thể tắt chức năng này qua cài đặt tài khoản của mình.

1.4 Khi bạn sử dụng chức năng cảnh báo tin nhắn, chúng tôi có thể cần phải thu thập giá trị đặc trưng duy nhất từ Khách hàng của bạn (chẳng hạn như giá trị duy nhất được tạo dựa trên IMEI hoặc UDID của thiết bị) để cung cấp cho bạn thông báo tin nhắn cảnh báo chính xác. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn sử dụng chức năng đăng ký cảnh báo, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn tắt chức năng này và xóa giá trị đặc trưng duy nhất thu thập được từ Khách hàng của bạn.

1.5 Khi bạn sử dụng chức năng thêm thiết bị, chúng tôi có thể cần phải thu thập số sê-ri, mã đăng ký, mật khẩu, model và thông tin Wi-Fi Khách hàng từ thiết bị của bạn để định cấu hình và ràng buộc mạng. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn thêm các thiết bị.

1.6 Khi bạn sử dụng dịch vụ truy cập thiết bị của chúng tôi, để đảm bảo việc bạn sử dụng dịch vụ truy cập thiết bị của chúng tôi như thường lệ, chúng tôi sẽ thu thập model, số định danh duy nhất, địa chỉ IP, địa chỉ MAC, số phiên bản phần mềm, cách thức và loại mạng truy cập, vĩ độ (chẳng hạn như hỗ trợ thiết bị) và thông tin về bản ghi vận hành thiết bị của bạn. Đây là những thông tin cơ bản cần phải thu thập để cung cấp dịch vụ. Nếu bạn không cung cấp những thông tin đó, bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi một cách phù hợp.

1.7 Khi bạn sử dụng chức năng xem trước thời gian thực, chúng tôi có thể cần thu thập số sê-ri, IP, thông tin cổng và thông tin luồng video từ thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn luồng thời gian thực của thiết bị. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn sử dụng chức năng xem trước thời gian thực, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác của bạn.

1.8 Khi sử dụng chức năng phân tích, so sánh và dịch vụ cảnh báo dựa trên thông tin tham chiếu của người dùng (bao gồm nhận dạng khuôn mặt/dáng người, nhận dạng biển số xe/phương tiện, mở khóa bằng vân tay), bạn cần nhập trước thông tin tham chiếu về ảnh khuôn mặt, thông tin biển số xe và dấu vân tay. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn sử dụng các chức năng phân tích, so sánh và dịch vụ cảnh báo liên quan, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác của bạn.

1.9 Khi bạn sử dụng chức năng chia sẻ thiết bị, chúng tôi có thể cần phải thu thập số sê-ri của thiết bị, biệt hiệu của bạn và tên người dùng của người được chia sẻ để chia sẻ thiết bị của bạn với người khác. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn sử dụng chức năng chia sẻ, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác của bạn.

1.10 Khi bạn sử dụng các chức năng liên quan đến việc điều khiển hoạt động của thiết bị, chúng tôi có thể cần phải thu thập số sê-ri, trạng thái và hành vi hoạt động từ thiết bị của bạn để sửa đổi trạng thái thiết bị và điều khiển thiết bị. Việc từ chối cung cấp thông tin đó sẽ chỉ ngăn bạn sửa đổi trạng thái thiết bị và cấu hình thiết bị, mà không ảnh hưởng đến việc sử dụng các chức năng khác của bạn.

1.11 Khi bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

Khi bạn phản hồi email từ chúng tôi, liên hệ với chúng tôi để nhận các dịch vụ hậu mãi hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ người dùng của chúng tôi, chúng tôi cần phải thu thập tên, điện thoại/email liên hệ của bạn, thông tin về người sử dụng lao động, thông tin sử dụng thiết bị, mã vạch và tài khoản đăng nhập của thiết bị để cung cấp hỗ trợ cho bạn và sử dụng thông tin tài khoản của bạn để xác minh danh tính và xác nhận sản phẩm của bạn. Nếu bạn không cung cấp những thông tin đó, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ hỗ trợ. Đồng thời, chúng tôi có thể ghi lại nội dung trao đổi qua điện thoại với bạn để cung cấp các dịch vụ hậu mãi một cách chính xác.

1.11.1 Nếu bạn được yêu cầu ký vào chứng nhận chấp thuận truy cập từ xa, chúng tôi sẽ thu thập chữ ký tay của bạn hoặc con dấu của người sử dụng lao động.

1.11.2 Khi thiết bị đầu cuối nhận diện khuôn mặt của bạn quên mật khẩu và cần tạo lại mật khẩu mới, chúng tôi sẽ thu thập ảnh chân dung cùng CMND và thông tin về CMND của bạn, cũng như chữ ký tay của bạn trên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Chúng tôi cần phải kiểm tra những thông tin đó để xác định xem bạn có phải là người dùng hợp pháp hiện tại của sản phẩm hay không, từ đó quyết định xem có chấp nhận đơn đăng ký của bạn hay không.

1.12 Khi bạn xuất hiện trong một số dịp mà Uniview Technologies lắp đặt các thiết bị thu thập âm thanh/video, có khả năng thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thu thập. Bạn có thể ngăn các thiết bị liên quan thu thập thông tin cá nhân bằng cách rời khỏi những dịp cụ thể đã đề cập ở trên.

1.13 Khi bạn ứng tuyển vào bất kỳ vị trí nào tại trang web chính thức của Uniview Technologies, chúng tôi sẽ thu thập thông tin sơ yếu lý lịch của bạn thông qua các tài liệu và tư liệu mà bạn gửi cho chúng tôi. Nếu thông tin cá nhân gửi cho chúng tôi có chứa thông tin của các cá nhân khác, bạn phải đảm bảo mình đã nhận được sự chấp thuận của những cá nhân đó.

(II) Uniview Technologies thu thập thông tin phi cá nhân của bạn theo những cách sau:

2.1 Khi bạn sử dụng dịch vụ của Uniview Technologies để giúp chúng tôi hiểu thêm về hành vi sử dụng của bạn, cải thiện các dịch vụ của Uniview Technologies và cung cấp dịch vụ hậu mãi cho bạn:

2.1.1 Khi bạn sử dụng dịch vụ của Uniview Technologies, chúng tôi sẽ thu thập thông tin phi cá nhân theo các tiêu chuẩn công nghiệp chung. Chúng tôi thu thập những thông tin đó nhằm mục đích mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn, tránh trường hợp lạm dụng và đảm bảo rằng các dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng bình thường. Chúng tôi cũng có thể ghi lại một số điều chỉnh do bạn thực hiện đối với các sản phẩm có bao gồm dịch vụ của Uniview Technologies. Thông tin phi cá nhân do chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ cùng các thông tin được thu thập trực tiếp từ sản phẩm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt an toàn và bảo mật của thiết bị di động mà mình đang sở hữu, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn về cách điều chỉnh cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

2.1.2 Chúng tôi cũng sử dụng cookie, web beacon, thẻ pixel và các công nghệ khác để ghi lại và lưu trữ cài đặt của bạn, cải thiện hiệu quả quảng cáo của chúng tôi và thu thập một số thông tin phi cá nhân như dữ liệu nhật ký và dữ liệu thiết bị. Đặc biệt, cookie được chúng tôi sử dụng cho phép chúng tôi liên kết hành vi sử dụng dịch vụ của Uniview Technologies với thông tin tài khoản hoặc các thông tin khác được chúng tôi lưu trữ khi bạn sử dụng dịch vụ của Uniview Technologies. Nhờ đó, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi sử dụng của bạn, đưa ra phán đoán và giải quyết các vấn đề của bạn, quản lý và cải thiện các dịch vụ, sản phẩm của Uniview Technologies, đồng thời tận dụng các dịch vụ của Uniview Technologies theo chiều hướng tốt hơn.

2.2 Khi nội dung người dùng của bạn di chuyển vào các dịch vụ của Uniview Technologies:

Khi bạn sử dụng chức năng ghi hình hoặc phát trực tuyến sản phẩm, chúng tôi có thể ghi hình và truyền phát video và/hoặc âm thanh từ sản phẩm với sự đồng ý của bạn. Trong đó có thể bao gồm ảnh chụp màn hình, tài liệu đính kèm một số thông tin về ảnh chụp màn hình trong thông báo được gửi qua email, phân tích dữ liệu để xác định mục đích của bạn và các trường hợp khác. Chúng tôi có thể truyền thông tin từ sản phẩm được cung cấp cho bạn để gửi thông báo cho bạn trong một số trường hợp nhất định.

III. Sử dụng thông tin

Trong thời gian tài khoản của bạn tồn tại hoặc trong thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, nhằm mục đích duy trì các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Uniview Technologies, trong khi thực hiện các nghĩa vụ đã được thỏa thuận giữa bạn và Uniview Technologies, Uniview Technologies có thể sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được nhằm những mục đích sau:

1. Trả lời các câu hỏi trong khi tư vấn cho bạn;

2. Đánh giá vị trí mà bạn ứng tuyển cùng thông tin của bạn;

3. Tăng tính an toàn cho trang web của Uniview Technologies, ví dụ: xác minh danh tính người dùng, bảo vệ tính an toàn, phát hiện gian lận, lưu trữ và sao lưu;

4. Thực hiện kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhằm các mục đích nội bộ của Uniview Technologies;

5. Gửi thông tin điện tử cho bạn khi có được sự đồng ý của bạn để thông báo về thông tin sản phẩm và dịch vụ mới nhất;

6. Sử dụng cookie không cần thiết để hiểu rõ hơn về hành vi của bạn khi có được sự đồng ý của bạn, cũng như để tăng trải nghiệm người dùng, cải thiện thiết kế chức năng hoặc cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

IV. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không và sẽ tuyệt đối không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba.

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết và yêu cầu nhân viên của chúng tôi tôn trọng tính bảo mật đối với thông tin của bạn và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

1. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết của Uniview Technologies khi các công ty này cần sử dụng thông tin đó để thực hiện các mục đích theo Chính sách bảo mật này.

2. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác được ủy quyền để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này và một số dịch vụ nhất định của chúng tôi sẽ được cung cấp cùng với các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với các đối tác để cung cấp dịch vụ khách hàng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Chúng tôi cần phải chia sẻ số điện thoại di động của bạn với các nhà mạng SMS để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản cho bạn. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin đã thu thập từ thiết bị của bạn và thông tin cảnh báo với các nhà sản xuất điện thoại di động để cung cấp tính năng đẩy cảnh báo cho bạn. Chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin thiết bị và tài khoản của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để cung cấp các chức năng giám sát video cốt lõi cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích hợp pháp, chính đáng, cần thiết, được chỉ định và cụ thể, cũng như chỉ chia sẻ thông tin cá nhân cần thiết khi cung cấp dịch vụ. Đối tác của chúng tôi không có quyền sử dụng những thông tin cá nhân được chia sẻ nhằm bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi sẽ ký thỏa thuận bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt với các công ty, tổ chức và cá nhân mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân. Những thỏa thuận đó sẽ yêu cầu các công ty, tổ chức và cá nhân này xử lý thông tin cá nhân theo chỉ dẫn của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật này và mọi biện pháp bảo mật và an toàn liên quan khác.

3. Bạn có thể chia sẻ video, thông tin xác minh danh tính, v.v. với một số đối tượng cụ thể, trong khi chia sẻ video, thông tin vị trí, thông tin xác minh danh tính, v.v. với những cá nhân không chỉ rõ dựa trên các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Uniview Technologies không chịu trách nhiệm pháp lý đối với tình huống nghiêm trọng khi thông tin của bạn bị rò rỉ do hành vi chia sẻ của bạn.

4. Để tuân thủ luật pháp và quy định địa phương, đồng thời mang đến cho bạn trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ tốt hơn, bất cứ khi nào chúng tôi chia sẻ thông tin, đặc biệt là khi chuyển thông tin cá nhân sang các quốc gia ngoài EU, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển đi theo Chính sách bảo mật này.

5. Xin hãy hiểu rằngtheo luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn trong các trường hợp sau:

(1) Khi thông tin đó liên quan đến an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng;

(2) Khi thông tin đó liên quan đến an ninh công cộng, sức khỏe cộng đồng và những lợi ích chung quan trọng;

(3) Khi thông tin đó liên quan đến hoạt động điều tra tội phạm, kiện tụng, xét xử và thi hành án;

(4) Khi cần bảo vệ tính mạng, tài sản và các quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính yếu khác của đối tượng sở hữu thông tin cá nhân hoặc các cá nhân khác, nhưng khó có được sự đồng ý của bạn;

(5) Khi thông tin cá nhân đã thu thập được chính bạn công khai;

(6) Khi thông tin cá nhân được thu thập từ thông tin đã tiết lộ cho công chúng một cách hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo tin tức hợp pháp, công bố thông tin chính phủ và các kênh khác;

(7) Khi cần ký kết hợp đồng theo yêu cầu của bạn;

(8) Khi cần duy trì vận hành sản phẩm hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp một cách an toàn, ổn định, chẳng hạn như phát hiện và xử lý lỗi sản phẩm hoặc dịch vụ;

(9) Khi viện nghiên cứu học thuật cần thông tin đó để thực hiện nghiên cứu thống kê hoặc nghiên cứu học thuật trên cơ sở lợi ích chung và phải thực hiện xử lý hủy bỏ xác minh danh tính đối với những thông tin cá nhân có trong kết quả khi kết quả nghiên cứu học thuật hoặc mô tả được cung cấp cho công chúng;

(10) Khi cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sắc lệnh của chính phủ, thủ tục tố tụng của cơ quan chấp pháp, cơ quan quản lý và tòa án hoặc các thủ tục tố tụng tương tự, hay khi cần phải trả lời trát hầu tòa ở các quốc gia liên quan mà chúng tôi hoạt động kinh doanh.

V. Lưu trữ và bảo vệ thông tin

(I) Thời hạn và địa điểm lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của bạn được Uniview Technologies lưu trữ chỉ nhằm mục đích thực hiện các mục đích trong Chính sách bảo mật này và những thông tin cá nhân được thu thập và tạo ra trong quá trình hoạt động tại địa điểm kinh doanh hiện hành được lưu trữ tại địa điểm kinh doanh hiện hành. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được Uniview Technologies liên tục lưu trữ trong thời gian sử dụng sản phẩm hoặc nhận dịch vụ từ Uniview Technologies, trừ khi được yêu cầu hoặc được luật pháp hiện hành cho phép lưu trữ trong thời hạn lâu hơn, hoặc có được sự ủy quyền rõ ràng của bạn.

(II) Bảo vệ thông tin

2.1 Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh vào tính an toàn của thông tin và đã thành lập một đội ngũ chuyên trách chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và áp dụng các quy trình kiểm soát an ninh hành chính, kỹ thuật và vật lý. Chúng tôi áp dụng phương pháp mã hóa dữ liệu và triển khai cơ chế kiểm soát truy cập để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan, từ đó đảm bảo rằng chỉ có những nhân sự được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin cá nhân, công khai các yêu cầu bảo vệ an toàn và bảo mật với những nhân sự có liên quan, đồng thời công khai hệ thống bảo vệ an toàn thông tin và các biện pháp bảo vệ khác các biện pháp với toàn thể nhân viên. Chúng tôi tiến hành xem xét và đánh giá định kỳ về hiệu quả kiểm soát an ninh của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO27001) và sẽ thường xuyên tham gia cùng một bên thứ ba độc lập bên ngoài để đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin của chúng tôi. Thông tin của bạn sẽ được bảo vệ khỏi các hành vi truy cập, sử dụng hoặc rò rỉ trái phép với tất cả các biện pháp nghiêm ngặt này. Tuy nhiên, xin hãy hiểu rằng với những hạn chế về công nghệ và tốc độ phát triển nhanh chóng của các phương tiện tấn công độc hại trong ngành công nghiệp Internet, ngay cả khi Uniview Technologies thực hiện tất cả các biện pháp thực thi an toàn khả thi trong phạm vi lớn nhất, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ an toàn tuyệt đối. Vui lòng lưu ý rằng các vấn đề an toàn có thể xuất hiện trong hệ thống và mạng truyền thông được bạn áp dụng khi sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, gây ra do những yếu tố khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

2.2 Trong khi đó, thông tin của bạn có được lưu trữ an toàn hay không cũng dựa vào sự hợp tác của bạn. Chúng tôi cung cấp cho bạn tên người dùng và mật khẩu để bạn có thể truy cập Uniview Technologies và các trang web liên quan, và bạn có trách nhiệm bảo mật những thông tin đó. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai và chúng tôi cũng sẽ thường xuyên xem xét các công nghệ, chiến lược được áp dụng để thu thập thông tin.

2.3 Chúng tôi thiết lập các hệ thống, quy trình và tổ chức quản lý đặc biệt để đảm bảo an toàn thông tin. Ví dụ: Chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt phạm vi tiếp cận thông tin, yêu cầu mọi người tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và tiến hành kiểm toán.

2.4 Trong trường hợp xảy ra các sự kiện liên quan đến tính an toàn như rò rỉ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ đưa ra những kế hoạch khẩn cấp để ngăn chặn các sự kiện này mở rộng và thông báo cho bạn dưới dạng thông báo đẩy, thông cáo báo chí, v.v.

VI. Quyền lợi của bạn

(I) Việc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn có thể giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan mà bạn cần nhất. Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản, hoặc liên hệ với chúng tôi để thu được thông tin của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi sửa đổi, xóa dữ liệu của bạn bằng cách gửi email đến security@uniview.comnếu bạn không tìm thấy thông tin cá nhân của mình. Có thể chúng tôi sẽ không xóa các bản ghi nội dung giao tiếp trước đó khi bạn thiết lập hoặc hủy đăng ký tài khoản hay xóa các tệp và dữ liệu hiện tại của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể duy trì tạm thời sao lưu một số thông tin đến khi những thông tin này bị xóa vĩnh viễn theo luật pháp và quy định hiện hành của doanh nghiệp, sau khi bạn xóa một số thông tin.

(II) Theo luật pháp hiện hành, chúng tôi đảm bảo bạn có thể thực hiện các quyền lợi sau đây đối với thông tin cá nhân của mình: truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, xóa thông tin cá nhân, thay đổi phạm vi chấp thuận ủy quyền hoặc thu hồi ủy quyền, hủy đăng ký tài khoản và thu được bản sao thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện các quyền lợi của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới. Về nguyên tắc, bạn sẽ không bị tính phí đối với yêu cầu hợp lý, nhưng đối với các yêu cầu lặp lại và không hợp lý, bạn sẽ bị tính phí trên cơ sở thu hồi chi phí, nếu thích hợp; và chúng tôi có thể từ chối những yêu cầu lặp đi lặp lại, không hợp lý, đòi hỏi phải có một lượng lớn phương tiện kỹ thuật, gây rủi ro đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của những người khác hoặc những yêu cầu không thực tế. Bạn cũng có thể hiện thực hóa mục đích này bằng cách rời khỏi hoạt động tiếp thị trực tiếp và từ chối sử dụng cookie trong cài đặt trình duyệt. Nếu bạn đang sinh sống tại một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, theo những hạn chế trong luật pháp hiện hành, bạn có một số quyền lợi nhất định đối với thông tin cá nhân của mình như quyền chấp thuận, quyền truy cập, quyền chỉnh sửa, quyền di chuyển dữ liệu và quyền xóa dữ liệu. Để thực hiện các quyền lợi của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ mối lo ngại nào về cách thức xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, bạn có quyền trình đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia của mình.

(III) Uniview Technologies sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ để cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp nhất, với điều kiện bạn tiếp tục sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Uniview Technologies. Thông tin cá nhân mới nhất của bạn được lưu trữ để cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn. Bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của mình thông qua các thư mục dữ liệu. Chúng tôi có thể giúp bạn quản lý thông tin đăng ký, vô hiệu hóa tài khoản và xóa bản tóm tắt, dữ liệu hoạt động của bạn.

VII. Dịch vụ bên thứ ba

Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể truy cập hoặc liên kết đến các trang web hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp. Bao gồm:

1. Bạn có thể dùng nút “Chia sẻ” để chia sẻ thông tin của mình với dịch vụ bên thứ ba. Các chức năng này có thể thu thập thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin nhật ký) để chạy các chức năng trên đúng cách. Nếu bạn chọn chặn hoặc xóa cookie, một số tính năng nhất định có thể không hoạt động chính xác.

2. Nhằm mục đích hiện thực hóa các mục đích được nêu trong Chính sách này, chúng tôi có thể truy cập SDK hoặc các ứng dụng tương tự khác do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp, đồng thời chia sẻ một số thông tin của bạn được thu thập theo Chính sách này cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó, từ đó cung cấp dịch vụ khách hàng và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Hiện tại, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi tiếp cận chủ yếu bao gồm những kiểu sau:

(1) Đối với chức năng đẩy tin nhắn, bao gồm chức năng đẩy của các nhà sản xuất điện thoại di động;

(2) Đối với việc đạt được quyền truy cập vị trí thiết bị và thu thập thông tin thiết bị cũng như thông tin nhật ký với sự đồng ý của bạn;

(3) Đối với các dịch vụ được ủy quyền từ bên thứ ba, chia sẻ nội dung liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba, v.v.;

(4) Đối với các dịch vụ liên quan đến an toàn tài khoản và củng cố sản phẩm, bao gồm các dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu.

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin của bạn vì những mục đích chính đáng, cần thiết và cụ thể. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ yêu cầu họ thực hiện các nghĩa vụ bảo mật liên quan và các biện pháp an toàn tương ứng.

Dịch vụ bên thứ ba được vận hành bởi bên thứ ba có liên quan; việc bạn sử dụng các dịch vụ từ bên thứ ba đó hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba đó phải tuân theo các điều khoản dịch vụ và/hoặc tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư của bên thứ ba đó (ngoài Chính sách này).

Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm trường hợp các cá nhân khác sử dụng cookie, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đối tác, công ty liên kết, công ty dịch vụ theo dõi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hay quyền kiểm soát đối với các cookie này.

VIII. Chuyển thông tin cá nhân ra khỏi phạm vi quyền hạn của bạn

Trong phạm vi mà chúng tôi có thể cần phải chuyển thông tin cá nhân ra khỏi phạm vi quyền hạn của bạn, cho dù là đến các công ty liên kết của chúng tôi hay Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện điều này theo luật pháp và quy định hiện hành. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chuyển giao sẽ được thực hiện phù hợp với yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp. Bạn có quyền nhận thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà Uniview Technologies thực hiện đối với hoạt động chuyển giao thông tin cá nhân của bạn.

Uniview Technologies là công ty có trụ sở chính tại Trung Quốc và hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Do đó, bằng cách tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty con nào của tập đoàn Uniview Technologies trên toàn thế giới trong khi xử lý thông tin đó vì những mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi ở một quốc gia hoặc khu vực bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA).

Bất cứ khi nào Uniview Technologies chia sẻ thông tin cá nhân bắt nguồn từ EEA với bên thứ ba có thể hoặc không phải là một tổ chức Uniview Technologies bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ làm vậy trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác được quy định trong GDPR. Nếu vẫn còn lo ngại, bạn có quyền đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan giám sát phụ trách bảo vệ dữ liệu tại quốc gia/khu vực của bạn.

Bạn hiểu rằng những rủi ro theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành không giống nhau và chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại các cơ sở nước ngoài của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không thay đổi bất kỳ cam kết nào của chúng tôi nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này.

IX. Quyền riêng tư của người chưa thành niên

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của Uniview Technologies cho người chưa thành niên dưới 18tuổi (hay bất kỳ độ tuổi tối thiểu tương tự nào khác được quy định trong khu vực tài phán liên quan). Nếu phát hiện bất kỳ tài khoản nào được kết nối hoặc được đăng ký bởi người chưa thành niên dưới 18tuổi (hoặc bất kỳ độ tuổi tối thiểu tương tự nào khác được quy định trong khu vực tài phán liên quan), chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin tài khoản liên quan. Sau khi phát hiện chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của người chưa thành niên mà không có sự đồng ý trước của phụ huynh có thể xác minh được, chúng tôi sẽ cố gắng xóa dữ liệu liên quan càng sớm càng tốt.

Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ của người chưa thành niên dưới 18 tuổi (hoặc bất kỳ độ tuổi tối thiểu nào tương tự khác được quy định trong khu vực tài phán liên quan) và bạn tin rằng người chưa thành niên đó đã tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi bằng điện thoại hoặc email (thông tin liên lạc liên quan được cung cấp trong phần thông tin hỗ trợ của Uniview Technologies tại quốc gia liên quan). Phụ huynh hoặc người giám hộ của người chưa thành niên dưới 18tuổi (hoặc bất kỳ độ tuổi tối thiểu nào tương tự khác được quy định trong khu vực tài phán liên quan) có thể kiểm tra và yêu cầu chúng tôi xóa, cũng như cấm chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người chưa thành niên đó. Đối với việc thu thập thông tin cá nhân của người chưa thành niên có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ, chỉ khi được pháp luật cho phép, được các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý rõ ràng hoặc chỉ khi cần thông tin để bảo vệ người chưa thành niên, những thông tin đó mới được sử dụng hoặc tiết lộ công khai.

X. Sử dụng cookie

Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để lưu giữ hồ sơ, lưu trữ tùy chọn ưa thích của bạn, cải thiện hiệu quả quảng cáo của chúng tôi và thu thập một số thông tin phi cá nhân như dữ liệu nhật ký và dữ liệu thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán và khắc phục bất kỳ sự cố nào mà bạn đang gặp phải cũng như quản lý và cải thiện các Dịch vụ của chúng tôi. Sử dụng cookie cũng giúp bạn điều hướng các trang web của chúng tôi một cách trơn tru. Bạn có thể thiết lập để trình duyệt phát hiện và từ chối sử dụng cookie.

Vui lòng xem thêm thông tin trong Chính Sách Cookie của chúng tôi

XI. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách bảo mật này hay thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến service@uniview.com. Chúng tôi sẽ xử lý câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất của bạn trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xem xét và xác minh danh tính của bạn.

XII. Sửa đổi Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được sửa đổi vào ngày 2023.09.27 Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm và những sửa đổi đó sẽ là một phần không thể tách rời của Chính sách bảo mật này. Khi các điều khoản của Chính sách này được thay đổi, chúng tôi sẽ hiển thị chính sách đã thay đổi dưới dạng thông báo đẩy và cửa sổ bật lên khi bạn đăng nhập và cập nhật phiên bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách đã cập nhật chỉ sau khi bạn nhấp vào nút “Đồng ý” trong cửa sổ bật lên.

Ngày cập nhật: 2023.09.27

Gửi yêu cầu