UNV
Sản phẩm & Công nghệ
Công nghệ
Quay lại
Universal Block Storage (UBS)
2019.08.02

Là một phần quan trọng trong hệ thống giám sát video, việc đảm bảo ghi lại dữ liệu video là yếu tố quan trọng để lưu giữ tất cả thông tin cần thiết. Xu hướng giám sát video hiện nay là tăng số ngày và khối lượng ghi, điều này đe dọa đến hiệu suất và độ tin cậy của dữ liệu.

Để khắc phục vấn đề này, Uniview đã phát triển công nghệ Universal Block Storage (UBS) tiên tiến. Công nghệ này không những đảm bảo an toàn cho dữ liệu mà còn tăng cường hiệu suất.

Không giống như phương pháp ghi tệp tin truyền thống bằng cách gói dữ liệu video vào hệ thống tệp tin thông thường như FAT hoặc NTFS rồi sau đó ghi vào đĩa cứng, giải pháp UBS của Uniview trực tiếp phân chia và ánh xạ dữ liệu video vào khối dữ liệu đĩa cứng, tạo thành đơn vị dữ liệu nhỏ nhất trên đĩa cứng.

Lợi ích:

Hiệu suất đầu vào/đầu ra cao hơn:
Nhờ có công nghệ UBS, hiệu suất ghi có thể trở nên cao hơn vì tất cả quá trình gói và ghi lại tệp tin đã được cắt giảm, đồng thời ghi trực tiếp vào đĩa cứng, giúp giảm mọi lớp ảo hóa và xử lý dữ liệu.

Bảo mật dữ liệu:
Trong hệ thống tệp tin thông thường, video được gói theo định dạng tệp tin thông thường. Dữ liệu không được bảo mật. Tuy nhiên, công nghệ UBS đã sử dụng thuật toán riêng để thực hiện tất cả việc ánh xạ dữ liệu. Do đó, không phương pháp nào có thể trực tiếp xem dữ liệu video từ đĩa cứng.

Chống trộm dữ liệu và Truy xuất phát lại chính xác:
Nhờ vào khối dữ liệu có kích thước tối thiểu và hiệu suất đầu vào/đầu ra cao hơn, công nghệ UBS có khả năng truy xuất dữ liệu bản ghi thậm chí chứa những video dưới 1 giây. Do đó, quá trình truy xuất phát lại có thể thu hẹp xuống khoảng thời gian dưới 1 giây, giúp tìm thấy chính xác dữ liệu phát lại cần thiết.

Trong hệ thống ghi tệp tin thông thường, nếu bị tắt nguồn đột xuất khi chưa gói xong bản ghi vào một tệp tin hoàn chỉnh, dữ liệu sẽ bị mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ Flash, có thể chứa vài giây của video. Còn đối với công nghệ UBS, vì tất cả dữ liệu video được ánh xạ và ghi vào đĩa cứng kịp thời nên tắt nguồn đột xuất sẽ không ảnh hưởng đến bản ghi.

Gửi yêu cầu