UNV
Đường Chính
Quay lại
Đường Chính

Dò Tìm Thông Minh - Phát Hiện Xâm Nhập và Phát Hiện Vượt Hàng Rào

Phát Hiện Xâm Nhập và Phát Hiện Vượt Hàng Rào có thể được đặt tại đường chính trong khuôn viên, chức năng này giúp nhân viên an ninh nâng cao trình độ quản lý đỗ phương tiện, để ngăn chặn hành vi đỗ xe lộn xộn hoặc đỗ xe ngược chiều.

HLC

Ánh sáng cường độ cao như đèn pha xe ô tô, sẽ gây ra sự chiếu xạ quá mức ở các khu vực giám sát vào ban đêm. Chức năng chống ánh đèn pha cực mạnh (HLC) có thể làm giảm sự chiếu xạ quá mức của hình ảnh và hiển thị thêm chi tiết về phương tiện hoặc các đối tượng khác vào ban đêm.


BẬT HLC

TẮT HLC
Gửi yêu cầu