UNV
Trung Tâm An Ninh Chi Nhánh
Quay lại
Trung Tâm An Ninh Chi Nhánh

Trung tâm quản lý an ninh chi nhánh đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống. Nhân viên an ninh và giám đốc ngân hàng có thể kiểm tra chế độ xem trực tiếp và phát lại thông qua màn hình ghép, PC và các thiết bị hiển thị khác. Do đó, độ tin cậy của NVR và an toàn dữ liệu rất quan trọng đối với giải pháp giám sát video ngân hàng. Hơn nữa, an ninh mạng là một phần quan trọng khác do thực tế là video được lưu trữ tại chi nhánh sẽ được gửi đến trụ sở chính.

ANR

Camera của UNV có thể tự động lưu các bản ghi hình video vào thẻ SD của camera khi mạng bị ngắt kết nối. Sau khi mạng được khôi phục, các bản ghi video sẽ được gửi trở lại NVR. Do đó, tất cả các bản ghi video sẽ được lưu ngay cả khi mạng tạm thời bị lỗi.

Chế Độ Chờ NVR N+1

NVR của UNV được triển khai với khả năng sao lưu nóng N+1. Trong cùng một hệ thống mạng, nếu bất kỳ NVR hiện hoạt nào bị hỏng, NVR dự phòng sẽ tự động thực hiện.

Hình Mờ Kỹ Thuật Số

Có thể làm mờ các bản ghi video với nội dung tùy chỉnh để tránh các bản ghi video không bị chỉnh sửa trái phép, đảm bảo bản ghi video đáng tin cậy.

An Ninh Mạng trên Internet

Điều này sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề an toàn tiềm ẩn khi chuyển luồng video qua Internet. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tính năng mã hóa HTTPS & MD5, khóa tự động và cơ sở dữ liệu người dùng được cô lập, giải pháp EZCloud được tối ưu hóa của UNV có thể bảo vệ luồng video không bị tấn công.

Gửi yêu cầu