UNV
Sảnh
Quay lại
Sảnh

Trong ngân hàng, có rất nhiều người chờ đợi ở khu vực sảnh, điều này đòi hỏi hình ảnh chi tiết cao và hình ảnh khuôn mặt rõ nét.

Hồng ngoại thông minh

  • Chức năng Hồng ngoại Thông minh có thể cân bằng độ sáng giữa những vật ở xa và ở gần
  • Cung cấp hình ảnh rõ nét nhất quán của các đối tượng chuyển động trong các cảnh thiếu ánh sáng

BẬT IR Thông Minh

TẮT IR Thông Minh

Phát Hiện Khuôn Mặt & Nhận Diện Khuôn Mặt

  • Phát hiện & nhận diện khuôn mặt dựa trên thuật toán thông minh trong các camera và thiết bị phụ trợ
  • Ảnh chụp nhanh và video được lưu trữ trong các thiết bị phụ trợ
  • Nhanh chóng phát hiện đối tượng mục tiêu
Gửi yêu cầu