หน้าแรกเกี่ยวกับเราประกาศทางกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติในการรับสินค้าที่จัดส่ง
2015-12-10

ในการรับและตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งโดย Uniview โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้

1. หากสินค้าสอดคล้องกับใบเสร็จ และไม่มีความเสียหายและการเปียกชื้นอย่างชัดเจน โปรดเซ็นชื่อรับ

2. หากกล่องแตก บุบผิดรูป เปียกชื้น หรือถูกเปิดออกโดยมีร่องรอยอย่างชัดเจน (ยกเว้นการตรวจสอบด้วยการเปิดกล่องอย่างเป็นทางการ) โปรดดำเนินการด้านล่างนี้:

a) สินค้าที่จัดส่งมีความเสียหายหรือเปียกชื้นเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลต่อการขาย โปรดเซ็นชื่อรับและรายงานต่อ Uniview

b) ความเสียหายหรือการเปียกชื้นอย่างร้ายแรงที่ทำให้ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้ โปรดขอรายงานความเสียหายจากผู้ให้บริการจัดส่ง ขอให้ตรวจสอบกล่องและปริมาณของสินค้า รวมถึงความเสียหาย จากนั้นเขียนความคิดเห็นลงบนเอกสารใบเสร็จ เมื่อได้รับรายงานความเสียหายแล้ว ผู้รับสามารถเซ็นชื่อและส่งรายงานความเสียหายพร้อมรายละเอียดให้กับ Uniview ทันที (โปรดดูกฎข้อที่ 3 สำหรับรายละเอียดในการให้คำติชม)

c) ผู้รับสามารถปฏิเสธที่จะเซ็นชื่อ หากไม่ได้รับรายงานความเสียหายสำหรับความเสียหายและการเปียกชื้นที่ร้ายแรง โปรดรายงานต่อ Uniview เพื่อขอความช่วยเหลือทันที

3. หากพบว่าสินค้าที่จัดส่งผิดปกติหลังจากเซ็นชื่อและเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว เช่น มีสินค้าไม่ครบ สินค้าไม่ถูกต้อง โปรดรายงานต่อ Uniview ในวันที่คุณพบปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีภาพที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับภาพมีดังนี้:

a) ภาพกล่อง: ภาพกล่องทั้งหกด้าน โดยทุกด้านจะต้องปรากฏให้เห็นเต็มทั้งด้านภายในภาพ สามารถอ่านข้อความบนฉลากได้อย่างชัดเจน

b) ภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน: ภาพของสินค้าภายในทั้งหมด ควรหันด้านที่มีฉลากเข้ากล้องและปรากฏให้เห็นเต็มทั้งด้านภายในภาพ สามารถอ่านข้อความบนฉลากได้อย่างชัดเจน

Back