UNV
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้นของโซลูชัน

จำนวนอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยกำลังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในช่วงหลายปีมานี้ การรับรองความปลอดภัยของนักศึกษาและครูเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มความนิยมของมหาวิทยาลัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยต้องสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และระบบกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นของมหาวิทยาลัย

โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับมหาวิทยาลัยของ Uniview ถูกส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง Uniview ได้สั่งสมประสบการณ์มากมายในหลากหลายโครงการ ปัจจุบัน เราเสนอโซลูชั่นกล้องวงจรปิดสำหรับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือสูง และวัดผลได้ โซลูชั่นนี้เป็นระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์สำหรับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ออกคำสั่งฉุกเฉินระหว่างเกิดอุบัติเหตุ และเป็นหลักฐานสนับสนุนหลังเกิดอุบัติเหตุ ทั้งยังเป็นแนวป้องกันที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของนักศึกษา อาจารย์ และมหาวิทยาลัย

Solution Overview

ความท้าทาย

  • ความรุนแรงในมหาวิทยาลัย การทำลายทรัพย์สินที่เป็นอันตราย การโจรกรรม อุบัติเหตุทางรถยนต์ เป็นต้น
  • จำเป็นต้องค้นหาและตรวจสอบเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
  • การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไม่สมดุล
  • เครือข่ายและศูนย์ข้อมูลมีต้นทุนสูง
  • การบำรุงรักษาระบบไม่ดี

โซลูชัน

  • ระบบกล้องวงจรปิดระดับ HD ที่ไม่มีจุดอับสายตา ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่พื้นที่การสอนไปจนถึงพื้นที่พักผ่อน
  • แพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย
  • รวมเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัยของบุคคลที่สาม
  • การออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่าน IP มีความน่าเชื่อถือสูงและคุ้มค่า
  • สถาปัตยกรรม NGN ขั้นสูง ดูแลรักษาง่าย

สถานการณ์สมมติที่วิทยาลัย

โทโพโลยีโซลูชัน

ตัวอย่างความสำเร็จ

สอบถาม