หน้าแรกโซลูชัน
Solutions
More Professional, More Reliable
อาคาร

ความท้าทายและโซลูชัน

อาคารเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางสังคม เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเพื่อความบันเทิง โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับอาคารที่ครอบคลุมและพัฒนามาเป็นอย่างดีจึงควรคำนึงถึงกิจกรรมทางสังคมและพฤติกรรมส่วนบุคคลดังกล่าว โซลูชั่นนี้จำเป็นต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้คน ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมดูแลพื้นที่สำคัญต่างๆ ได้อย่างไร้จุดอับสายตา.

การใช้งานโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับอาคารสามารถแบ่งตามสถานที่ต่างๆ ได้เป็นโรงแรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล อาคารที่อยู่อาศัย และอื่นๆ อีกมากมาย Uniview ได้ทุ่มเทกับอุตสาหกรรมกล้องวงจรปิดมาเป็นเวลานานหลายปี สั่งสมประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอาคารประเภทต่างๆ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับอาคาร ซึ่งสามารถใช้ได้กับสถานการณ์การรักษาความปลอดภัยในอาคารทุกประเภท ในกรณีที่ต้องการใช้งานแบบพิเศษ Uniview ยังสามารถจัดหาโซลูชั่นเพื่อให้การสนับสนุนได้อีกด้วย

Features

เครือข่ายโซลูชัน

การอ้างอิงกรณีศึกษา