UNV
ห้างสรรพสินค้า
ห้างสรรพสินค้า

ข้อมูลเบื้องต้นของโซลูชัน

ห้างสรรพสินค้ามีอาคารหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น ประกอบกันเป็นศูนย์รวมร้านค้าต่างๆ ซึ่งแสดงผู้ค้าและทางเดินเชื่อมต่อกัน ไม่กี่ปีมานี้ มีการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ศูนย์การค้ามีสภาพที่ซับซ้อนและผู้คนที่แตกต่างกัน ระบบกล้องวงจรปิดจึงมีหน้าที่ป้องกันในเชิงรุก จัดการเหตุฉุกเฉิน และทำการสอบสวนหลังเกิดเหตุ ระบบกล้องวงจรปิดที่สมบูรณ์สามารถช่วยจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่และลดการลงทุนด้านความมั่นคงของมนุษย์

Uniview ได้ทุ่มเทเพื่ออุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยมาเป็นเวลาหลายปี และโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับห้างสรรพสินค้าของ UNV ได้ถูกส่งมอบให้กับห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมาย จากโครงการต่างๆ เหล่านั้น เราได้ข้อสรุปประสบการณ์และความรู้ที่เป็นประโยชน์จำนวนหนึ่ง เราจึงสามารถปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าและธุรกิจต่างๆ ในศูนย์การค้าได้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมโซลูชัน

ความท้าทาย

  • การลักขโมยในร้านค้า การปล้น ข้อพิพาทในการดำเนินธุรกรรม
  • จำเป็นต้องค้นหาและตรวจสอบเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
  • การจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างไม่สมดุลและการขาดการบำรุงรักษาระบบที่ดี
  • แรงงานและศูนย์ข้อมูลมีต้นทุนสูง

โซลูชัน

  • การเฝ้าติดตามระดับ HD ตลอดเวลาโดยไม่มีจุดอับสายตา ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในการเลือกซื้อของให้มีความปลอดภัย
  • ฟังก์ชั่น VMS ที่ผสานเข้ากับระบบและใช้งานง่าย
  • สถาปัตยกรรม NGN ขั้นสูงที่การบำรุงรักษาง่าย
  • การออกแบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่าน IP ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและคุ้มค่า

สถานการณ์สมมติที่ห้างสรรพสินค้า

โทโพโลยีโซลูชัน

ตัวอย่างความสำเร็จ

สอบถาม