หน้าแรกโซลูชัน
Solutions
More Professional, More Reliable
องค์กร

ความท้าทายและโซลูชัน

จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้ากับอินเทอร์เน็ต (Internet of Things หรือ loT) ทำให้การจัดการองค์กรแบบดั้งเดิมมีความเป็นไปได้และตัวเลือกต่างๆ มากมาย เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การจัดการองค์กรแบบเดิมมีความยืดหยุ่น ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนทำให้ศูนย์รวมองค์กรไม่ได้ถูกจำกัดจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

Uniview ได้ทุ่มเทกับอุตสาหกรรมระบบกล้องวงจรปิดมาเป็นเวลานานหลายปี สั่งสมประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ขององค์กรประเภทต่างๆ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับองค์กรที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และราคาไม่แพง ซึ่งสามารถใช้ได้กับสถานการณ์การรักษาความปลอดภัยในองค์กรทุกประเภท ในแง่ของการใช้งานพิเศษ Uniview ยังสามารถจัดหาโซลูชั่นเพื่อให้การสนับสนุนได้อีกด้วย

Features

เครือข่ายโซลูชัน

การอ้างอิงกรณีศึกษา