หน้าแรกโซลูชันองค์กร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ภายใน

พื้นที่ภายใน เช่น สำนักงาน โรงอาหาร เป็นต้น คลังสินค้า และสถานประกอบการที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง มีลักษณะและความต้องการในการเฝ้าติดตามที่แตกต่างกัน โซลูชั่นระบบกล้องวงจรปิดสำหรับองค์กรที่ยอดเยี่ยมและครอบคลุม จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พื้นที่หรือสถานประกอบการเหล่านี้ได้รับการเฝ้าติดตามอย่างชัดเจน

IR อัจฉริยะ

IR อัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีการควบคุมการปรับใช้แสงอินฟราเรดอัจฉริยะซึ่งสามารถปรับระดับของแสงระหว่างพื้นที่ไกลและพื้นที่ใกล้ให้สมดุล เพื่อให้กล้องสามารถแสดงภาพที่ชัดเจนสม่ำเสมอภายใต้สถานการณ์ที่มีลักซ์ต่ำ


เปิด IR อัจฉริยะ

ปิด IR อัจฉริยะ

กล้องทรงบูลเล็ตของ UNV บางรุ่นมี LED อินฟราเรดที่ส่องสว่างด้วยแสงอินฟราเรดสูงสุดถึง 200 ม. (656 ฟุต) กล้องโดม PTZ ของ UNV มี LED อินฟราเรดที่ส่องสว่างด้วยแสงอินฟราเรดสูงสุดถึง 250 ม. (820 ฟุต) และกล้อง PTZ เลเซอร์อินฟราเรดของ UNV สามารถส่องสว่างได้สูงสุด 500 ม. (1,640 ฟุต)

กล้อง UNV สามารถตอบสนองความต้องการแสงสว่างสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ขององค์กรได้เกือบทั้งหมด

โหมดทางเดิน

รูปแบบการแสดงผลภาพ 16:9 ทั่วไปสูญเสียพื้นที่มากเนื่องจากมีลักษณะพื้นที่ยาวและแคบ โหมดทางเดินของ UNV ช่วยลดพื้นที่การเฝ้าติดตามที่ใช้ไม่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงรายละเอียดในพื้นที่การเฝ้าติดตามที่สำคัญได้มากขึ้น ทั้ง EZVMS และ NVR ของ UNV รองรับการแสดงมุมมองสดและการเล่นภาพในโหมดทางเดิน


โหมดทั่วไป 16:9

โหมดทางเดิน 9:16