หน้าแรกโซลูชันองค์กร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ทางเข้าและลอบบี้

บริเวณที่รับรองไม่เพียงเป็นพื้นที่หลักสำหรับการเข้าออก แต่ยังเป็นพื้นที่หลักที่เจ้าหน้าที่มักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เพื่อเฝ้าติดตามบริเวณที่รับรองได้อย่างชัดเจน

WDR

กล้อง WDR ของ UNV ผสมผสานเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ STARVIS ของ Sony เข้ากับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ ISP ที่พัฒนาขึ้นเองของเรา เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเซ็นเซอร์และประสิทธิภาพในการถ่ายภาพอย่างเต็มที่ และส่งมอบภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายใต้สภาพแสงที่มีความเปรียบต่างสูง


เปิด WDR

ปิด WDR

ฟิชอายระดับ 4K

กล้องฟิชอายระดับ 4K เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความสูงหลายชั้น พื้นที่กว้างใหญ่ เช่น บริเวณที่รับรอง กล้องโดมแบบอยู่กับที่มุมมองฟิชอายระดับ 4K ของ UNV รองรับโหมดการติดตั้งบนเพดาน ผนัง และตั้งโต๊ะ กล้องมีโหมดการปรับภาพให้เป็นมุมมองปกติสูงสุดถึง 16 ประเภท รวมถึงมุมมองพาโนรามาที่ทำงานร่วมกับ EZVMS และ NVR ของ UNV