วิธีเข้าร่วมเป็นพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายของเรา
เข้าร่วมกับเรา
พันธมิตรตัวแทนจำหน่าย Uniview คืออะไร
โปรแกรมพันธมิตรสำหรับตัวแทนจำหน่ายของ Uniview เป็นบริการขั้นสูงที่พิเศษเฉพาะสำหรับพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายของเราที่มุ่งเน้นในธุรกิจการกระจายสินค้าและการขาย ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ นโยบายผลตอบแทนการขายที่ครอบคลุม การส่งเสริมการขาย การมอบอำนาจในแบรนด์ การฝึกอบรมบุคลากร และการสนับสนุนทางเทคนิค
ลงทะเบียน
การลงทะเบียนโครงการและการคุ้มครองผลกำไร
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
ส่วนลดในอุปกรณ์สาธิต
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
ระบบการฝึกอบรมและให้ใบรับรองที่ครอบคลุม
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
นโยบายราคาที่แข่งขันได้และรางวัลจูงใจการเติบโต
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
การสนับสนุนทางการตลาดมากมาย
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
กลยุทธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
การสนับสนุนช่องทางการขายแบบพิเศษเฉพาะ
ในโปรแกรมพันธมิตร เรามีจุดประสงค์เพื่อขยายตลาดผ่านพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย พร้อมกับมอบรางวัลจูงใจการเติบโตตามผลการปฏิบัติงานและนโยบายราคาที่แข่งขันได้
Register
เรื่องราวความสำเร็จของพันธมิตร
ระดับของลูกค้าตัวแทนจำหน่าย
Uniview มีข้อเสนอการเป็นพันธมิตรในสามระดับชั้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผลการดำเนินงานของพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่ายของเราในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่ พันธมิตรระดับ Silver ระดับ Gold และระดับ Platinum มาตรฐานและนโยบายอาจแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค