Smart BOX
อุปกรณ์ผสานรวมที่เพิ่มพลังให้หลายอุตสาหกรรม
Smart BOX รายการผลิตภัณฑ์
บทนำ
เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลอัจฉริยะ Smart BOX ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Uniview อย่างอิสระ อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกในตัวรองรับฟังก์ชันอัจฉริยะ เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในโครงการต่างๆ เช่น ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ ธนาคารสมาร์ท สถานีบริการน้ำมันอัจฉริยะ และไซต์งานก่อสร้าง/โรงงานแบบสมาร์ท
ข้อดี
เมื่อทำงานกับระบบ CCTV อุปกรณ์ Smart BOX จะให้พลังประมวลผลเพื่อประหยัดการใช้พลังของ VMS นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและยืดหยุ่นเพื่อรองรับไซต์งานที่หลากหลายด้วยพลังประมวลผลที่สัมพันธ์กันตามจำนวนของ Smart BOX
รายการผลิตภัณฑ์
Filter by
Search List
Product Category
First Previous Next Last
COMPARE PRODUCTS
COMPARE
0
Clear
Exceeded maximum number of comparisons!