UNV
ระบบการจัดการ
ระบบการจัดการ
 • การจัดการคุณภาพ

  บริษัท Uniview Technologies จำกัด (“Uniview”) เป็นบริษัทแรกที่พัฒนา “การรักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง” และ “การผลิตที่มีความแม่นยำ” ในอุตสาหกรรมกล้องวิดีโอวงจรปิด เรามุ่งหวังที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมของเยอรมัน เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เราได้จัดทำระบบการจัดการคุณภาพและได้นำมาตรฐาน ISO9001 ไปใช้อย่างเคร่งครัด แต่ละชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบ กำหนด และผลิตอย่างพิถีพิถันจนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพชั้นนำในอุตสาหกรรม

 • การจัดการสิ่งแวดล้อม

  Uniview ตระหนักว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เรานำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 มาใช้ และเราจริงจังกับการลดการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ โดยการใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อุปทานที่มีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตและให้ความสำคัญกับบ้านที่มีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

 • การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Uniview ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานของเรา ด้วยการริเริ่มใช้ระบบ OHSAS18001 ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายและลดแหล่งอันตรายในที่ทำงาน Uniview ได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มด้านอาชีพให้แก่พนักงานเพื่อการตระหนักถึงคุณค่าและการพัฒนาส่วนบุคคล

 • การวัดวุฒิภาวะความสามารถของการวิจัยและพัฒนา

  Uniview เป็นองค์กรแรกในอุตสาหกรรมที่ผ่านมาตรฐาน CMMI ระดับ 5

สอบถาม