หน้าแรก
Universal Block Storage (UBS)
2019.08.02

การรับรองว่าข้อมูลวิดีโอได้รับการบันทึกเป็นกุญแจสู่การเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของระบบกล้องวงจรปิดอีกด้วย สิ่งที่เป็นที่นิยมของกล้องวงจรปิดในปัจจุบันคือการเพิ่มวันที่และปริมาณข้อมูลที่บันทึกได้ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลลดลง

Uniview จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี Universal Block Storage (UBS) สุดล้ำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเทคโนโลยีนี้จะรับรองความปลอดภัยของข้อมูล และในขณะเดียวกันก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

โซลูชั่น UBS ของ Uniview จะแยกและแมปข้อมูลวิดีโอไปยังบล็อกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์โดยตรง ซึ่งบล็อกข้อมูลเหล่านี้จะสร้างหน่วยข้อมูลขั้นต่ำในฮาร์ดดิสก์ วิธีการนี้มีความแตกต่างกับวิธีการบันทึกไฟล์แบบเดิมที่จะบันทึกข้อมูลวิดีโอไว้ในระบบไฟล์ทั่วไปอย่าง FAT หรือ NTFS แล้วจึงเขียนข้อมูลดังกล่าวลงในฮาร์ดดิสก์

ประโยชน์:

ประสิทธิภาพ I/O สูงขึ้น:
เทคโนโลยี UBS ทำให้การเขียนข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวจะลดขั้นตอนการบันทึกไฟล์และเขียนข้อมูลซ้ำด้วยการเขียนข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์โดยตรง เพื่อลดการจำลองเสมือนและเลเยอร์ประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลได้รับการปกป้อง:
ในระบบไฟล์ทั่วไป วิดีโอจะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์ทั่วไป ข้อมูลจึงไม่ได้รับการปกป้อง แต่เทคโนโลยี UBS ได้นำอัลกอริทึมเฉพาะมาใช้ในการแมปข้อมูลทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้วิธีใดในการดูวิดีโอจากฮาร์ดดิสก์ได้โดยตรง

ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและการเรียกดูภาพย้อนหลังที่แม่นยำ:
ขนาดขั้นต่ำของบล็อกข้อมูลและประสิทธิภาพ I/O ที่สูงขึ้นทำให้ UBS สามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ ซึ่งบรรจุแม้กระทั่งวิดีโอที่มีความยาวน้อยกว่า 1 วินาที ดังนั้น การเรียกดูภาพย้อนหลังจึงสามารถจำกัดระยะเวลาให้น้อยกว่า 1 วินาทีได้ ทำให้การค้นหาข้อมูลภาพย้อนหลังที่ต้องการมีความแม่นยำ

ในระบบการบันทึกไฟล์ทั่วไป หากเกิดไฟฟ้าดับกะทันหัน และข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในไฟล์สมบูรณ์ไฟล์เดียว ข้อมูลทั้งหมดจะหายไปจาก Flash ซึ่งอาจมีวิดีโอที่มีความยาวไม่กี่วินาทีอยู่ด้วย แต่การเกิดไฟฟ้าดับกะทันหันจะไม่ส่งผลกับการบันทึกในเทคโนโลยี UBS เนื่องจากข้อมูลวิดีโอทั้งหมดจะถูกแมปและเขียนลงในฮาร์ดดิสก์อย่างทันท่วงที