หน้าแรกโซลูชันองค์กร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ถนนสายใหญ่

HLC

ไฟที่มีความเข้มแสงสูง เช่น ไฟหน้ารถ จะทำให้เกิดการเปิดรับแสงมากเกินไปในพื้นที่ที่มีการเฝ้าติดตามในเวลากลางคืน ฟังก์ชั่นระบบชดเชยแสงจ้า (HLC) สามารถลดการเปิดรับแสงมากเกินไปของภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงรายละเอียดของยานพาหนะหรือวัตถุอื่นๆ ในเวลากลางคืนได้มากขึ้น


เปิด HLC

ปิด HLC