หน้าแรกโซลูชันองค์กร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ที่จอดรถ

กล้องโดม PTZ ของ UNV สามารถกำหนดตำแหน่งล่วงหน้าและออกแบบเส้นทางการลาดตระเวนอัตโนมัติได้ กล้องเฝ้าติดตามที่จอดรถขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การคุ้มครองยานพาหนะ ทรัพย์สินมีค่าของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ กล้อง LPR ยังสามารถจัดการการเข้าออกของยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต

กล้องระดับ 4K

กล้องระดับ 4K ของ UNV มีประสิทธิภาพด้านความคมชัดสูงอย่างยอดเยี่ยม สามารถแสดงพื้นที่ที่มีการเฝ้าติดตามได้อย่างละเอียดและชัดเจน กล้องระดับ 4K ของ UNV สามารถปรับใช้งานกับอาคารสูง เพื่อครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งองค์กรโดยมีการเฝ้าติดตามระดับ HD ตลอดเวลา ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้จัดการองค์กรสามารถประสานงานเพื่อตอบสนองต่ออุบัติเหตุได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น


ความละเอียด 4K

ความละเอียด 1080P

การซูมออพติคอลอัตราส่วนสูง

กล้องโดม PTZ สำหรับภายนอกอาคารของ UNV สามารถซูมออพติคอลสูงสุด 38/44 เท่า เหมาะสำหรับที่จอดรถขนาดใหญ่ คลังสินค้าที่เปิดกว้าง พื้นที่ที่กลุ่มคนใช้ร่วมกัน เป็นต้น