หน้าแรกเกี่ยวกับเราประกาศทางกฎหมาย
ประกาศเกี่ยวกับบทลงโทษคู่ค้าสำหรับการฝ่าฝืนนโยบายช่องทางการจัดจำหน่ายของ Uniview
2018-04-04

Uniview ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของคู่ค้าและคำนึงถึงสิ่งนี้เป็นอันดับแรก Uniview เต็มใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกันในระยะยาวกับคู่ค้าของเราเสมอ

เมื่อไม่นานมานี้ เราพบว่าคู่ค้าแบรนด์ Uniview รายหนึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UNV บนเว็บไซต์ของตนเองในราคาที่ต่ำมาก การกระทำเช่นนี้เป็นการฝ่าฝืนนโยบายการกำหนดราคาของ Uniview และทำให้ผลประโยชน์ของ Uniview และคู่ค้ารายอื่นเสียหายอย่างมาก ดังนั้น Uniview จึงต้องใช้บทลงโทษที่ร้ายแรงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคู่ค้าของเรา

Uniview ยึดมั่นต่อการสร้างและรักษาความเป็นระเบียบที่ดีของตลาด โดยคู่ค้าทั่วโลกรับทราบถึงเป้าหมายนี้ ดังนั้น ไม่เพียงแค่ Uniview เท่านั้นแต่คู่ค้าทั่วโลกก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย Uniview จะไม่อนุญาตให้มีการพยายามทำลายผลประโยชน์ของคู่ค้ารายอื่น และเราจะใช้การดำเนินการต่อไปนี้:

i. การฝ่าฝืนครั้งแรก ผู้จัดจำหน่ายจะได้รับคำเตือนอย่างจริงจังและกำหนดเวลาในการแก้ไข
ii. การฝ่าฝืนครั้งที่สอง การรับรองคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่ายจะถูกยกเลิก

Back