หน้าแรกเกี่ยวกับเราประกาศทางกฎหมาย
ผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน
2018-06-07

บริษัท Zhejiang Uniview Technologies จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Uniview”) มีความมุ่งมั่นต่อความน่าเชื่อถือและฟังก์ชั่นการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเรา ผลิตภัณฑ์ “UNV” ของเราได้รับการสนับสนุนในระดับที่ดีที่สุดและผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของเราแต่ละรายก็ให้การสนับสนุนผู้ใช้ของเราในระดับที่ดีที่สุดแบบเดียวกัน ดังนั้นที่ Uniview เราจึงมุ่งมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของเราและบริการที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วย ผลิตภัณฑ์ของเรามีการรับประกันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Uniview และเราภาคภูมิใจในการนำเสนอและสนับสนุนการรับประกันของเรา

Uniview คัดกรองและตรวจสอบผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของเราทุกราย เพื่อรับรองและให้แน่ใจว่าผู้ค้าปลีกสามารถให้บริการผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในระดับที่เพียงพอและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้ค้าปลีกบางรายที่ไม่ใช่ผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตของ Uniview และ Uniview อาจไม่สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

รายชื่อผู้ค้าปลีกที่ “ไม่ได้รับอนุญาต”:
• Amazon
• EBay
• Alibaba
• BestBuy
• Newegg
• Lazada
• Wlan-Sat
• BIRNS TELECOMMUNICATIONS. INC
• Buffalocctv
• Hiperweb.com
• 4Kseg Solucoes Tecnologicas Eireli
• Metropole Security Comercio Eletro Eletronico LTDA
• Americanas.com.br
• Shoptime.com.br
• Submarino.com.br
• mvshop.online1
• ThaiTechGroup
• Sarasin Online
• Comworldkpn
• ubonsangthong
• pj_home
• GenIV
• www.router-switch.com
• Worldeyecam
• SuperTechSupplies.com
• Mercado Libre
• Walmart
• UHS Hardware
• GS Global Security Inc.
• Konntek Inc
• Cercam De Colombia S. A. S.
• Luxim Ingenieria S. A. S
• Ariana Gostaran - Camera Bandar
• Poya Negar electronic Iranian
• Noow Shop
• ALNASR ALDHAHABI
• AL KHAMAR GENERAL TRADING LLC
• 13979113Canada Inc.
• Foxx LLC (EagleEye LLC)
• CANAL ALARM DEVICES INC.
• 123 Security Products
• Surveillance Video
• Optima Security Systems
• Skyview digital system inc
• Nexlar, LLC

When purchasing from an unauthorized reseller, you may be purchasing a product that could be void of all warranties and services (including but not limited to software upgrade). While we understand that you have choices and often times Uniview products are listed at lower prices through unauthorized resellers, those products are often times counterfeit, incompatible, mal-functioning or defective, used, or non-compliant with the current regulations and standards.

เมื่อซื้อจากผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันและบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปเกรดซอฟต์แวร์) ทั้งหมดเป็นโมฆะ แม้ว่าเราจะเข้าใจว่าคุณมีตัวเลือกและบ่อยครั้งที่ผู้ค้าปลีกที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านั้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Uniview ในราคาที่ต่ำกว่า แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะเป็นของปลอม ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นไม่ได้ ทำงานผิดปกติหรือบกพร่อง ถูกใช้งานแล้ว หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานในปัจจุบัน

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อเราที่ overseasbusiness@uniview.com

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
2022.8.15

Back