หน้าแรกเกี่ยวกับเราประกาศทางกฎหมาย
Uniview Statement on National Defense Authorization Act
2020-08-20

Dear UNV Customers,

The United States government passed the John S. McCain National Defense Authorization Act for the 2019 fiscal year on August 13, 2018 (NDAA 2019). This act specifies the budget, expenditures and policies of the United States Department of Defense. This act prohibits the purchase and use of specific electronic security products manufactured and supplied by specific companies based in China.

We are aware of the NDAA and abide by the stipulations set forth in this NDAA regulation. Uniview is always committed to not only providing products of the highest standards, but also making sure the products are compliant with project requirements contractually binding. The Uniview compliance product list at below will be regularly updated on Uniview’s website.

Our goal is to continue to provide only the best equipment we can. Safety and security is our top priority and we are doing everything necessary to ensure that we maintain our status as a trusted brand. We persistently pay close attention to product quality and compliance, and we sincerely appreciate all partners’ support and patience.

List updated in May 2022

Product Category Models
2MP 3MP 4MP 5MP 8MP
Bullet Cameras Fixed Lens IPC2122LB-ADF28KM-G
IPC2122LB-ADF40KM-G
IPC2122SB-ADF28KM-I0
IPC2122SB-ADF40KM-I0
IPC2122LE-ADF28KMC-WL
IPC2122LE-ADF40KMC-WL
IPC2123LB-AF28KM-G
IPC2123LB-AF40KM-G
IPC2124LE-ADF28KM-G
IPC2124LE-ADF40KM-G
IPC2124SR3-ADPF28M-F
IPC2124SR3-ADPF40M-F
IPC2124SB-ADF28KM-I0
IPC2124SB-ADF40KM-I0
IPC2124SR5-ADPF28KM-G
IPC2124SR5-ADPF40KM-G
IPC2314SB-ADF40KM-I0
IPC2314SB-ADF60KM-I
IPC2224SE-DF40K-WL-I0
IPC2224SE-DF60K-WL-I0
IPC2124SB-ADF28KMC-I0
IPC2124SB-ADF40KMC-I0
IPC2125LR3-PF40M-D
IPC2125LR3-PF60M-D
IPC2125LE-ADF28KM-G
IPC2125LE-ADF40KM-G
IPC2125SR3-ADPF28M-F
IPC2125SR3-ADPF40M-F
IPC2125SB-ADF28KM-I0
IPC2125SB-ADF40KM-I0
IPC2225SE-DF40K-WL-I0
IPC2225SE-DF60K-WL-I0
IPC2125SR5-ADF28KM-G
IPC2125SR5-ADF40KM-G
IPC2315SB-ADF40KM-I0
IPC2315SB-ADF60KM-I0
IPC2125SB-ADF28KMC-I0
IPC2125SB-ADF40KMC-I0
IPC2128LR3-DPF28LM-F
IPC2128LR3-DPF28M-F
IPC2128LR3-DPF40M-F
IPC2128SB-ADF28KMC-I0
IPC2128SB-ADF40KMC-I0
IPC2128SR5-ADF28KM-G
IPC2128SR5-ADF40KM-G
IPC2128LE-ADF28KM-G
IPC2128LE-ADF40KM-G
IPC2228SE-DF40K-WL-I0
IPC2228SE-DF60K-WL-I0
VF Lens IPC2322LB-ADZK-G
IPC2322SB-DZK-I0
IPC262EB-HDX10K-I0
N/AIPC2324LB-ADZK-G
IPC2324SBR5-DPZ-F
IPC2324SB-DZK-I0
IPC2324SR5-ADZK-G
IPC2A24SE-ADZK-I0
IPC254EB-DX22GK-I0
IPC2325LBR3-SP-D
IPC2325LBR3-SPZ28-D
IPC2325LB-ADZK-G
IPC2325SBR5-DPZ-F
IPC2325SB-DZK-I0
IPC2325SR5-ADZK-G
IPC2328SB-DZK-I0
IPC2A28SE-ADZK-I0
IPC568EB-DGK-I0
Dome Cameras Fixed Lens IPC322LB-DSF28K-G
IPC322LB-DSF40K-G
IPC322SB-DF28K-I0
IPC322SB-DF40K-I0
IPC312SB-ADF28K-I0
IPC323LB-SF28K-G
IPC323LB-SF40K-G
IPC324LE-DSF28K-G
IPC324LE-DSF40K-G
IPC324SR3-DVPF28-F
IPC324SR3-DVPF40-F
IPC354SR3-ADNPF28-F
IPC324SB-DF28K-I0
IPC324SB-DF40K-I0
IPC314SB-ADF28K-I0
IPC314SB-ADF28K-M12-I0
IPC324SR3-DSF28K-G
IPC324SR3-DSF40K-G
IPC354SB-ADNF28K-I0
IPC325LR3-VSPF28-D
IPC325LR3-VSPF40-D
IPC325LE-ADF28K-G
IPC325LE-ADF40K-G
IPC325SR3-DVPF28-F
IPC325SR3-DVPF40-F
IPC325SB-DF28K-I0
IPC325SB-DF40K-I0
IPC325SR3-ADF28K-G
IPC325SR3-ADF40K-G
IPC328LR3-DVSPF28LM-F
IPC328LR3-DVSPF28-F
IPC328LR3-DVSPF40-F
IPC328SB-ADF28K-I0
IPC328SB-ADF40K-I0
IPC328SR3-ADF28KM-G
IPC328SR3-ADF40KM-G
IPC328LE-ADF28K-G
IPC328LE-ADF40K-G
VF Lens IPC3532LB-ADZK-G
IPC3232SB-ADZK-I0
N/AIPC3534LB-ADZK-G
IPC3534SR3-DVPZ-F
IPC3534SR3-DVNPZ-F
IPC3234SB-ADZK-I0
IPC3534SR3-ADZK-G
IPC3734SE-ADZK-I0
IPC3534SB-ADNZK-I0
IPC3235LR3-VSP-D
IPC3235LR3-VSPZ28-D
IPC3535LB-ADZK-G
IPC3535SR3-DVPZ-F
IPC3235SB-ADZK-I0
IPC3535SR3-ADZK-G
IPC3238SB-ADZK-I0
IPC3738SE-ADZK-I0
Turret Camera Fixed Lens IPC3612LB-ADF28K-G
IPC3612LB-ADF40K-G
IPC3612SB-ADF28KM-I0
IPC3612SB-ADF40KM-I0
IPC3612LE-ADF28KC-WL
IPC3612LE-ADF40KC-WL
IPC3613LB-AF28K-G
IPC3613LB-AF40K-G
IPC3614LE-ADF28K-G
IPC3614LE-ADF40K-G
IPC3614SR3-ADPF28-F
IPC3614SR3-ADPF40-F
IPC3614SB-ADF28KM-I0
IPC3614SB-ADF40KM-I0
IPC3614SR3-ADPF28K-G
IPC3614SR3-ADPF40K-G
IPC3634SE-ADF28K-WL-I0
IPC3634SE-ADF40K-WL-I0
IPC3614SB-ADF28KMC-I0
IPC3614SB-ADF40KMC-I0
IPC3615LR3-PF28-D
IPC3615LR3-PF40-D
IPC3615LE-ADF28K-G
IPC3615LE-ADF40K-G
IPC3615SR3-ADPF28-F
IPC3615SR3-ADPF40-F
IPC3615SB-ADF28KM-I0
IPC3615SB-ADF40KM-I0
IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0
IPC3615SE-ADF40KM-WL-I0
IPC3615SR3-ADF28K-G
IPC3615SR3-ADF40K-G
IPC3615SB-ADF28KMC-I0
IPC3615SB-ADF40KMC-I0
IPC3618SR3-DPF28LM-F
IPC3618LR3-DPF28-F
IPC3618LR3-DPF40-F
IPC3618SB-ADF28KM-I0
IPC3618SB-ADF40KM-I0
IPC3618SB-ADF28KMC-I0
IPC3618SB-ADF40KMC-I0
IPC3618SR3-ADF28KM-G
IPC3618SR3-ADF40KM-G
IPC3618LE-ADF28K-G
IPC3618LE-ADF40K-G
IPC3638SE-ADF28KM-WL-I0
IPC3638SE-ADF40KM-WL-I0
VF Lens IPC3632LB-ADZK-G
IPC3632SB-ADZK-I0
N/AIPC3634LB-ADZK-G
IPC3634SR3-ADPZ-F
IPC3634SB-ADZK-I0
IPC3634SR3-ADZK-G
IPC3634SE-ADZK-I0
IPC3635LB-ADZK-G
IPC3635SR3-ADPZ-F
IPC3635SB-ADZK-I0
PC3635SR3-ADZK-G
IPC3638SB-ADZK-I0
IPC3638SE-ADZK-I0
Fisheye Camera Fixed Lens N/AN/AN/AIPC815SB-ADF14K-I0N/A
PTZ Camera IPC6412LR-X5P
IPC6412LR-X5UPW-VG
IPC6622SR-X33-VF
IPC6622SR-X25-VF
IPC6612SR-X33-VG
IPC6612SR-X25-VG
IPC6652EL-X33-VF
IPC6852ER-X45-VF
IPC6312LFW-AX4C-VG
IPC6312LR-AX4-VG
IPC6312LR-AX4W-VG
IPC7622ER-X44-VF
N/AIPC6624SR-X33-VF
IPC6854ER-X40G-VF
IPC6854ER-X40-VF
IPC6424SR-X25-VF
IPC6634S-X33-VF
IPC6415SR-X5UPW-VG
IPC675LFW-AX4DUPKC-VG
IPC6658SR-X25-VF
IPC6858ER-X40-VF
Product Category Models
1HDD 2HDD 4HDD 8HDD 16HDD & 24HDD
NVRs PoE NVR NVR301-04LE2-P4
NVR301-08LE2-P8
NVR301-16LE2-P8
NVR301-04E2-P4
NVR301-08E2-P8
NVR301-04LX-P4
NVR301-08LX-P8
NVR301-16LX-P8
NVR301-04X-P4
NVR301-08X-P8
NVR301-04S3-P4
NVR301-08S3-P8
NVR301-04LS3-P4
NVR301-08LS3-P8
NVR301-16LS3-P8
NVR302-08S2-P8
NVR302-16S2-P16
NVR304-16S-P16
NVR304-32S-P16
N/AN/A
Non-PoE NVR NVR301-04E2
NVR301-08E2
NVR301-16E2
NVR301-04X
NVR301-08X
NVR301-16X
NVR301-04S3
NVR301-08S3
NVR301-16S3
NVR302-32S
NVR302-09S2
NVR302-16S2
NVR304-16S
NVR304-32S
NVR304-16X
NVR304-32X
NVR308-16X
NVR308-32X
NVR308-64X
NVR516-64
NVR516-128
NVR824-128R
NVR824-256R
Video Server VMS-B180-A
Unicorn
VMS-B800-A

The Uniview compliance product list above will be regularly updated on Uniview’s website.

For more information, please send email to North-america@uniview.com

Back