UNV
ตัวอย่างความสำเร็จ
ย้อนกลับ
ศูนย์แสดงสินค้าเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
2011.11.17

sh.jpg

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในศูนย์แสดงสินค้าที่สำคัญที่สุด ศูนย์แสดงสินค้าเซี่ยงไฮ้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับคุณภาพวิดีโอ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และการจัดการแพลตฟอร์ม Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. พิจารณาถึงความต้องการจริง การกระจาย การปรับใช้ และการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับทรัพยากรการเฝ้าระวังที่หลากหลาย กล้องความละเอียดสูง 1080P ถูกนำมาเปิดตัวครั้งแรกในศูนย์แสดงสินค้า โดยให้รายละเอียดที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในด้านคุณภาพระดับสูงสำหรับสถานที่ที่สำคัญ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากและเชื่อถือได้ เราจึงได้ติดตั้งอาร์เรย์อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล IP SAN ระดับมืออาชีพพร้อมระบบการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์และสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลเชิงโครงสร้าง นอกจากนั้น เรายังได้วางโครงสร้างแบบเปิดที่สามารถเชื่อมโยงกับบริการสัญญาณเตือนในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

สอบถาม