หน้าแรกโซลูชันคาสิโน
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
พื้นที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่พื้นที่สำนักงานได้ ดังนั้นระบบกล้องวงจรปิดต้องเฝ้าติดตามทางเข้าและทางออกทั้งหมด นอกจากนี้ ระบบจะกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าสู่พื้นที่ต้องห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ห้องการเงิน ห้องกรรมการบริหาร

กล้องโดม Mini PTZ

  • ไมโครโฟนและลำโพงที่ติดตั้งในตัวช่วยให้สามารถสื่อสารได้สะดวก เมื่อมีความจำเป็น
  • เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการมุมมองการเฝ้าติดตามที่มีช่วงกว้างและอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์สวยงามในเวลาเดียวกัน

สัญญาณเตือน PIR

  • ด้วยฟังก์ชั่น PIR ที่รวมอยู่ภายใน กล้อง UNV เหมาะที่จะใช้เฝ้าติดตามพื้นที่สำคัญในเวลากลางคืน
  • แสงสีขาวที่ติดตั้งในตัวซึ่งจะถูกกระตุ้นให้บันทึกภาพสีเมื่อมีคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามา