หน้าแรกโซลูชันธนาคาร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
พื้นที่ทำธุรกรรม

มีการทำธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ้นมากมายทุกวันในพื้นที่ทำธุรกรรม กล้องจะต้องบันทึกทุกอย่างเพื่อรับรองความปลอดภัยของธนาคารและหลีกเลี่ยงข้อพิพาทของลูกค้า

การซูมแบบดิจิทัล

  • รองรับฟังก์ชั่นการซูมดิจิทัล
  • แสดงรายละเอียดมากขึ้นด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับพื้นที่ทำธุรกรรม