หน้าแรกโซลูชันธนาคาร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ทางเข้าและทางออก

ทางเข้าและทางออกเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับระบบกล้องวงจรปิด การปรับใช้ความเข้มของแสงที่แตกต่างกันและการรับรองว่าข้อมูลการเคลื่อนที่ของบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกล้องที่ติดตั้งที่ทางเข้าและทางออก

WDR

  • เซ็นเซอร์ STARVIS ของ Sony มาพร้อมกับเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ ISP ที่พัฒนาขึ้นเองของ UNV
  • ส่งมอบภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนในเหตุการณ์ที่มีความเปรียบต่างของแสงสูง

เปิด WDR

ปิด WDR