หน้าแรกโซลูชันธนาคาร
Solutions
More Professional, More Reliable
ย้อนกลับ
ลอบบี้

ในธนาคาร มีลูกค้าจำนวนมากรอใช้บริการที่บริเวณพื้นที่รับรอง จึงมีความต้องการภาพที่มีรายละเอียดสูงและภาพใบหน้าที่ชัด

IR อัจฉริยะ

  • ฟังก์ชั่น IR อัจฉริยะ สามารถปรับสมดุลของระดับแสงสว่างระหว่างวัตถุที่อยู่ไกลกับวัตถุที่อยู่ใกล้ได้
  • ช่วยให้ภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ในสภาพแสงน้อยชัดเจนอย่างสม่ำเสมอ

เปิด IR อัจฉริยะ

ปิด IR อัจฉริยะ